Imatralaiset hoidetaankin jatkossa kotona eikä laitoksissa

Uudella palveluajattelulla vältetään suuret investoinnit. Honkaharjuun tulee kaksoisosasto psykiatrian ja päihdeklinikan potilaille.

IRMELI OJALAINEN

Imatran sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelurakenne on saamassa aivan

uuden muodon ja sisällön. Virkamiestyönä valmisteltu uusi askellusmalli oli

Imatran kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan

yhteisseminaarin mietittävänä luonnehdintojen mukaan erittäin rakentavassa

hengessä. Päätöksiä odotellaan maaliskuun alun valtuustoseminaarin jälkeen.

Uusi ajattelu tietää sitä, että painopiste koko terveyden- ja

vanhustenhoidossa reivataan laitoshoidosta avohoitoon. Kotipalveluun ja ja

kotisairaanhoitoon haetaan aivan uutta puhtia. Alkusoittoa on jo saatu, kun

tehotoimilla ryhdyttiin purkamaan keskussairaalan pitkiä jonoja. Tulosta

syntyi.

Avohoidon tehostus tietää sitä, ettei Kehäkukka-projektia, eli vanhusten

uusia ryhmäkotipaikkoja rakenneta Rajapatsaalle. Kerrostalot asuntoineen

mieluimmin myytäneen vaikka nuorten edullisiksi ensiasunnoiksi.

Honkaharjun sairaalaan tuskin upotetaan 13,5 miljoonaa investointieuroa.

Parikymmentä kuntouttavaa sairaansijaa jätetään rakentamatta, mutta

kuntoutusta kyllä tehostetaan erilaisin järjestelyin sairaalassa jo

olevalla kuntoutusosastolla.

Uuden osaston sairaala saa, kun siellä nykyisin jo oleva psykiatrian osasto

muuttuu kaksoisosastoksi päihdeklinikan siirtyessä Sulattimolta sairaalan

yhteyteen.

Lisätilaa tarvinnee myös poliklinikka, joka saa kupeelleen Vuoksenniskan

terveysaseman.

Sairaalan tilasuunnitelmat hahmottuvat parissa kuukaudessa ja parivuotiseen

rakennusurakkaan odotetaan päästävän ensi vuonna. Imatrankoskea

terveysaseman sijaintipaikkana ei haluta unohtaa, vaan mahdollinen

rakentaminen jää optiona elämään.

Pitäviä linjauksia hankkeita hahmotelleet haluavat kuitenkin jo nyt.

Imatrankoskea odotellessa Mansikkalan terveysasema palvelee. Sinne

keskitetään hammashuoltoa ja Rajapatsaan hoitola lakkautetaan.

Imatralla suurta huolta herättänyt lääkäritilanne ratkaistaneen

toistaiseksi avopuolellakin ostopalveluin. Jos ja kun oikein hyvin menee ja

kaupunki saa kaikki 17 virkaa täyteen, lupa on palkata vielä kolme lääkäriä

lisää. Se tietäisi yhtä terveyskeskuslääkäriä varten 1 500 asukkaan

väestövastuuta.

MAAKUNTA sivu 5

Kirjoittaja:
Irmeli Ojalainen