Lappeenrannan kihlakunnassa rikollisuus pysyi lähes ennallaan

Poliisin erityishuomio huumeisiin, massarikoksiin ja rajan ylittävään rikollisuuteen.

ILKKA POHJALAINEN

Kokonaisrikollisuuden kasvussa ei ole Lappeenrannan kihlakunnassa

olennaisia muutoksia.

Lappeenrannan kihlakunnassa poliisin tietoon tuli viime vuonna 12 884

rikosta, jossa on kasvua 160 rikosta. Rikesakkoja räpsäistiin 1 572

kappaletta, jossa on lisäystä 216 kappaletta. Rikosilmoituksia

kihlakunnassa tehtiin viime vuonna 6 730, jossa on kasvua kymmeneksen.

Suurin pudotus on rangaistusvaatimusten määrässä. Niitä kirjoitettiin 4 582

kappaletta, jossa on pudotusta liki 700 kappaletta.

Poliisipäällikkö Tapio Saarni Lappeenrannan kihlakunnan poliisilaitoksesta

huomauttaa, että tilastoluvut eivät välttämättä kerro rikollisuuden

kasvusta, vaan poliisin työpanoksesta ja tehokkuudesta. Näin on laita

esimerkiksi huumausainerikosten ja liikennerikosten kohdalla, joita tulee

ilmi lähinnä poliisin työn seurauksena.

­·Positiivista tilastoissa on huumausainerikosten paljastaminen. Se on

poliisityöllä tehtävää, samoin kuin usein rattijuopumusten paljastaminen.

Tilastojen lukemista vaikeuttaa se, että joskus isompi juttu on tilastossa

yhtenä kirjauksena, mutta siihen on ehkä tehty kuukausia tai jopa usean

vuoden aikana töitä. Päätavoitteena poliisilla on rikosten ennalta ehkäisy

yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

­·Järjestäytyneen rikollisuuden ja huumausainerikollisuuden paljastaminen

on ollut ansiokasta toimintaa koko poliisin osalta. Kenttäpartiot tekevät

siinä hyvää työtä. Monet jutut lähtevät liikkeelle muun valvonnan

yhteydessä. Lappeenrannassa rikosten selvitysprosentit ja tutkinta-ajat

ovat Saarnin mukaan edelleen hyvällä tasolla, Etelä-Suomen läänin

kärkipäätä. Ne mittaavat poliisin toiminnan tehokkuutta.

Henkirikokset vaativat aina mittavan työpanoksen, mutta viime vuoden

tapaukset selvitettiin ripeästi poliisin oman työn sekä yleisön antaman

avun ansiosta.

Tilastojen lukemista ja vertailua vaikeuttavat muutokset rikosten

kirjaamisessa, esimerkiksi osa liikennerikoksista on siirtynyt rikoslain

puolelle, joka näkyy kasvuna siellä, Saarni huomauttaa.

Poliisin tutkinnassa on paljon massarikoksia, jotka ovat yleensä varsin

yksinkertaisia tutkia, jopa niin, että tekijä on tiedossa. Näiden

tutkinta-ajat ovat kuitenkin usein olleet kohtuuttoman pitkiä

Lappeenrannassa, kuten monessa muussakin poliisilaitoksessa. Näin siksi,

että esimerkiksi pakkokeinoja ja muun muassa rajan läheisyydestä johtuvat

nopeaa toimintaa edellyttävät jutut ohittavat aina kaikki muut jutut.

Kaikki jutut

tutkitaan

­·Mitään juttua ei sinänsä jätetä tutkimatta. Joskus juttuun ei saada

kohtuullisen ajan kuluessa tietoa, ja ne jäävät lepäämään, ja aktiivinen

tutkinta keskeytetään.

­ Tutkinta on nyt organisoitu uudelleen siten, että yksikkö, joka ottaa

vastaan jutut, pyrkii tutkimaan pienehköt ja nopeasti selvitettävät jutut

saman tien. Niitä ei siirretä poliisilaitoksen raskaampaan tutkintaan.

Siitä on saatu hyviä kokemuksia.

Lappeenrannassa on täytetty kaikki poliisien paikat jotka ovat budjetin

puolesta täytettävissä.

­·Jos on enemmän poliiseja rikostutkinnassa tai liikennevalvonnassa,

pysytään enemmän paljastamaan rikollisuutta. Jos poliisilta kysytään,

virkoja on liian vähän ja työtä paljon. Käytettävissä olevilla

voimavaroilla on kuitenkin saatu hyviä tuloksia.

Lappeenrannan poliisilla on uutena vastuuna rajan ylittävän järjestäytyneen

rikollisuuden tiedustelu ja tutkinta koko Kaakkois-Suomen alueella. Siihen

on saatu ministeriöstä erityisrahoitusta.

ES-ARKISTO/SEPPO RAUTIOVAARA

Kuvateksti

Venepoliisi. Ratti- ja ruorijuopot paljastuvat poliisin työn tuloksena.

Kirjoittaja:
Ilkka Pohjalainen