Talouden kiristyminen kasaa paineita veronkorotukseen isoille kaupungeille

Lappeenranta sai menonsa kuriin, mutta tulopohja pettää.

ANNE KOTIHARJU

Lappeenranta muiden 16 suurimman kaupungin tapaan joutuu vakavasti

pohtimaan, miten turvata tulorahoitustaan lähivuosina. Ainoastaan Porin

vuoden 2004 talousarvion tulorahoitus on tasapainossa eli vuosikate on

poistoja suurempi. Muiden kaupunkien tulot eivät riitä kattamaan

käyttömenojen lisäksi kaikkia investointeja.

Tulopohjan riittämättömyydestä huolimatta kaupunkien menot kasvavat.

Kaupunkien talousvertailun nyt yhdettätoista kertaa tehnyt Helsingin

tietokeskuksen erikoistutkija Heikki Helin toteaa kaupunkien talouden

kiristyvän.

Lappeenrannan vuosikate oli vertailussa neljänneksi heikoin, yhtä heikko,

kuin menojaan karsineella ja kovasti lisää velkaantuneella Helsingillä.

Kun tuloista ei riitä tarpeeksi investointeihin, kaupungit velkaantuvat.

Lappeenranta on joukosta seitsemänneksi velkaisin.

Helin laskee kaupunkien lainakannan kasvavan vuodesta 2002 lähes miljardi

euroa.

­·Tällainen kehitys tuskin voi jatkua pitempään.

Kiristyvästä taloudesta huolimatta ainoastaan Helsinki pystyy pudottamaan

menojaan (toimintakatettaan). Helsingin asukaskohtainen menotaso on

kuitenkin edelleen muita korkeampi.

Kaupungeissa edessä

veronkorotuskeskustelu

Lappeenranta sai menokasvuaan hallintaan ja on yksi neljästä kaupungista,

joissa menokasvu jää alle viiden prosentin.

Yhdeksässä kaupungissa menot kasvavat yli 10 prosenttia, menokarsinnasta ja

tehostamisesta huolimatta.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Markku Andersson arvioi kuntatalouden tilaa

tutkijaa voimakkaammin ilmaisuin.

­·Se, että kaupungit ovat alijäämäisiä ja taloudet epätasapainossa, on

erittäin iso poikkeuksellisuus. Tällaista tilannetta ei ole ollut sinä

aikana, kun parikymmentä vuotta asioita olen seurannut. Nyt puhutaan aivan

eri asteen tiukkuudesta kuin tähän mennessä.

Anderssonin mielestä on ilmeistä, että alijäämäisyys jatkuu.

­·Siitä ei ole mitään epäselvyyttä, että verotulot eivät meillä eivätkä

muillakaan kehity sillä tavalla suotuisasti, että sillä estettäisiin

alijäämäisyys.

Veronkorotuksilta tuskin vältytään.

­·Kaikki joutuvat käymään sen pohdiskelun, että miten sitä tuloperustaa

vankistetaan.

Kustannusten pienentäminen ei tässä tilanteessa voi olla se oikea tai ainut

keino.

­·Kuntakoneeseen tarvitaan lisää rahoitusta. Siitä tässä on kysymys.

Lappeenranta

ei törsää palveluihin

Lappeenranta tuottaa palvelunsa kohtalaisen edullisesti suurten kaupunkien

vuoden 2002 tilanteesen pohjautuvassa palvelukustannusten vertailussa.

Asukaskohtaiset sosiaali- ja terveysmenot, 2004 euroa, ovat kuudenneksi

pienimmät ja alle keskitason. Suurimmat menot olivat Helsingissä 2 710

euroa ja pienimmät Joensuussa 1 840 euroa.

Lappeenranta jäi keskitasolle tai alle myös opetusmenoissa.

Tämän vuoden menokasvu on niinikään maltillinen.

­·Maltillinen kasvu kertoo, että meidän käyttötalous on ollut varsin

tiukassa kontrollissa. Ongelma on se, että samalla tulot ovat pudonneet

oleellisesti.

Anderssonin mielestä mitään nimenomaista säästöjen hakemiseen keskittyvää

resurssityötä ei ole enää syytä toistaa. Tehostaminen ja rakenteiden

järkeistäminen sen sijaan jatkuu koko ajan.

Kaupungin organisaatioselvitys valmistuu kohta poliitikkojen ruodittavaksi.

Palvelusektorilla puolestaan on useita tuottavuuden lisäämiseen tähtääviä

projekteja menossa.

Kuntatalous kiristyy

¤·Kuntien osuutta yhteisöverosta on pienennetty viime vuosina 44,80

prosentista 19,75 prosenttiin.

¤·Valtio on keventänyt verotusta korottamalla kunnallisverotuksen

vähennyksiä. Nykyinen hallitus on luvannut korvata verotulomenetykset

lisäämällä valtionosuuksia, valtionosuuslisäykset siis vain paikkaavat

veromenetyksiä.

¤·Kuntien tulopohja ei ole juuri reaalisesti vahvistunut vuodesta 1990.

Verokasvua on leikattu valtionosuuksia ja yhteisöveron kuntienosuutta

pienentämällä. Samanaikaisesti kuntien tehtävät ovat lisääntyneet ja

kustannustaso noussut.

¤·16 kaupungin verotulot ja valtionosuudet kasvavat vuoden 2002

tilinpäätöksestä vähemmän kuin kaupunkien toimintakate, vaikka seitsemän

kaupunkia korotti vuosina 2003 ja 2004 veroprosenttiaan.

¤·Kunnat joutuvat rahoittamaan investointinsa pääosin velalla. Jotta velka

ei näyttäisi tilastoissa niin pahalta, kaupungit saattavat turvautua

omaperäisiin rahoitusratkaisuihin ja pääomajärjestelyihin.

Lähde: Heikki Helin, Suurten kaupunkien talousarviot 2004

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju