Categories
Artikkelit

Etelä-Karjalasta rakennetaan metsäteollisuuden metropolia

Metsäteollisuusinstituutin järjestämässä seminaarissa yritykset ja koulut kohtaavat.

JYRI PAAVILAINEN

Metsäteollisuudesta keskustellaan Lappeenrannan länsipuolella.

Metsäteollisuusinstituutti FIIn järjestämä kansainvälinen seminaari kokoaa

Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle alan asiantuntijoita Suomesta ja

maailmalta.

FIIn tavoitteena on kehittää seminaarista joka toinen vuosi järjestettävä

metsäteollisuuden ammattilaisten huipputapaaminen sekä tehdä

Etelä-Karjalasta maailmanlaajuisen metsäteollisuuden kohtauspaikka. Liiasta

vaatimattomuudesta metsäteollisuusinstituuttia ei voi syyttää.

­·Pidempiaikainen tavoite on tehdä Etelä-Karjalasta maailman

metsäteollisuuden pääkaupunki, kertoo instituutin projektipäällikkö Leena

Kallio.

Instituutin ensimmäisen seminaarin luennoitsijoiksi on kutsuttu alan

erikoisasiantuntijoita, joilla on pitkäaikainen kokemus alan tutkimuksesta

tai teollisuudesta. Pääluennoitsijaksi saapui tohtori Graham Moore PIRA

International -tutkimuslaitoksesta Iso-Britanniasta.

Tohtori Mooren tutkimuslaitos on tutkinut erilaisten trendien vaikutusta

metsäteollisuuteen seitsemän vuoden ajan.

­·Olemme tehneet yhteistyötä eri yhtiöitten kanssa. Yhtiöt ovat antaneet

meille tutkimuksen aiheita, ja he hyötyvät tuloksista, Moore kertoo.

­·Tällä hetkellä tutkimme muun muassa sitä, mikä vaikuttaa pakkauksiin ja

painamiseen, ja sitä, mikä näihin tulee vaikuttamaan. Erityisesti

pakkausten rajoitukset ja vähentäminen ovat tärkeitä kysymyksiä, Moore toteaa.

Metsäteollisuus

kouluttaa osaajansa

Kotimaisina luennoitsijoina toimivat muun muassa johtaja Timo M. Koskinen

UPM-Kymmenen Lappeenrannan tutkimuskeskuksesta sekä Stora Enson Pulpin

tutkimusyksikön päällikkö Veikko Jokela. Koskisen mielestä

kuituraaka-aineen tilanne on tulevaisuudessa mielenkiintoinen.

­·Kuituraaka-aineen tarve tulee kasvamaan huomattavasti seuraavan 10-­15

vuoden aikana. Keräyskuitua tullaan käyttämään entistä enemmän, joten sen

käyttömenetelmiä täytyy kehittää, Koskinen toteaa.

Koskisen mukaan myös istutusmetsien merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

Jokela toivoi, että seminaarissa nousisi esille radikaalejakin visioita

metsäteollisuuden tulevaisuudesta.

­·Ei riitä, että siirretään luita hautausmaasta toiseen. Pitää keksiä

jotain uutta, jolla turvataan tulevaisuus.

Seminaarissa ovat mukana myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Yliopiston rehtori Markku Lukka painotti

metsäteollisuuden merkitystä Etelä-Karjalassa.

­·Hyvin suuri osa alueen arvonlisäyksestä tulee välittömästi

metsäteollisuudesta. Alan tulevaisuus on tärkeä, ja yliopisto tukee sitä,

Lukka toteaa.

­·Meillä on uusi metsäteollisuuteen painottuva tuotantotalouden

koulutuslinja. Tulevaisuudessa metsäteollisuudella on tärkeä rooli omien

osaajiensa koulutuksessa, EKAMK:n tekniikan yksikön johtaja Antti

Lehmusvaara painottaa.

JYRI PAAVILAINEN

Kuvateksti

Arvovaltainen vieras. Metsäteollisuusseminaarin pääluennoitsijana toimii

tohtori Graham Moore.

Kirjoittaja:
Jyri Paavilainen