Categories
Artikkelit

Lappeenranta-lisä, yhteinen elinkeinoyhtiö ja Saimaankaupungin hautaaminen uudessa valtuustossa

Vaalikone-vastausten mukaan Helsingintietä parannetaan eikä kyläkouluja lakkauteta.

ANNE KOTIHARJU

Lähes koko Lappeenrannan tuleva kaupunginvaltuusto kannattaa kotihoidontuen

Lappeenranta-lisää sekä maakunnan yhteisen elinkeino- ja matkailuyhtiön

perustamista. Selvä enemmistö vastustaa kyläkoulujen lakkauttamista ja

puoltaa lääkäripulan helpottamista hinnalla millä hyvänsä.

Näin kertovat valittujen valtuutettujen ennen vaaleja antamat

vaalikonevastaukset.

Enemmistö asettuu puoltamaan Helsingintien leventämistä nelikaistaiseksi jo

tulevalla valtuustokaudella. Omarantaisten tonttien kaavoittaminen saa

niinikään valtuuston enemmistön taakseen. Kävelykeskustan jatkaminen

Oleksilta Pusupuistoon saa sekin enemmistön.

Etelä-Saimaa kävi läpi kaikkien valtuustoon valittujen vaalikonevastaukset.

51 valitusta 50:stä oli vastannut Etelä-Saimaan vaalikoneeseen. Vastaamatta

oli jättänyt keskustan Jorma Nisonen.

Veroprosentin korotuksesta päättää jo nykyinen valtuusto. Myös uusi

valtuusto puoltaisi korotusta.

Yksi suurimman yksituumaisuuden asia on Hiekkalinna-projektin jatkaminen ja

laajentaminen.

Kotihoidontuen Lappeenranta-lisän maksamista pitää jatkaa -väitteen kanssa

oli sama mieltä 36 ja jokseenkin samaa mieltä 12 valtuutettua.

Etelä-Karjalaan pitää perustaa yhteinen elinkeino-ja matkailuyhtiö

-väitteen kanssa samaa mieltä oli 27 ja jokseenkin samaa mieltä 18 tulevaa

valtuutettua.

Ryhmien välillä eroja

Ryhmien välillä on odotetusti eroja. Esimerkiksi kokoomus on ainut ryhmä,

jonka enemmistö ei hankkisi lääkäreitä hinnalla millä hyvänsä ja joka olisi

valmis säästösyistä lakkauttamaan kyläkouluja.

Niinikään kokoomus on ainut ryhmä, jonka enemmistö ei säästäisi kaikista

muista menoista, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut turvattaisiin. Tosin

samaa mieltä on vasemmistoliiton ainut edustaja.

Ehkä hieman yllättäen myö-ryhmä vetää lupauksissa säästeliäintä linjaa ja

epäilee uusia investointeja. Ainoastaan myö-ryhmän selvä enemmistö ei

kannattanut Helsingintien nopeaa nelikaistaistamista ja uimahallia

Skinnarilaan. Keskustankaan enemmistö ei kannattanut uimahallia.

Kävelykeskustan laajentamiselle myönteisimpiä olivat demarit.

Saimaankaupunki-neuvottelujen uudelleen aloittamiskysymys paljasti

rintamalinjojen terästyneen. Myö-ryhmän, keskustan, vihreiden,

kristillisdemokraattien lisäksi 12 demaria ja viisi kokoomuslaista oli nyt

sitä mieltä, ettei neuvotteluja pidä lähivuosina aloittaa uudelleen.

Puolet valtuustosta oli sen sijaan sitä mieltä, että kuntaliitosneuvottelut

naapurikuntien kanssa pitää aloittaa.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju