Categories
Artikkelit

Sairaanhoitopiiri ei varaudu budjetissa hoitotakuuseen

Budjettiraami pitää. Päiväkirurgian yksikön laajennus jatkuu.

ANNE KOTIHARJU

­·Äärimmäisen tiukka, kuvailee Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin johtaja

Jouko Partanen ensi vuoden budjettia.

Sairaanhoitopiirin hallituksen perjantaina hyväksymän budjetin mukaan

erikoissairaanhoidon menot ovat ensi vuonna 94,3 miljoona euroa.

Toimintakulut kasvavat kuluvasta vuodesta 4,47 prosenttia.

Henkilöstökulut nousevat 3,8 prosenttia. Jäsenkuntien maksuosuudet taas

ovat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna viisi prosenttia suuremmat.

­·Oman toiminnan osalta budjetti on realistinen. Lukuunottamatta sitä, että

siinä ei ole otettu huomioon hoitotakuun lakisääteisten velvoitteiden

vaikutusta.

Partasen mukaan hoitotakuun takia joudutaan ehkä tekemään ensi vuonna noin

kolmen miljoonan euron lisäbudjetti.

Hoitotakuuseen varaudutaan toiminnallisesti, mutta paineita tulee joka

tapauksessa.

Esimerkiksi psykiatrian tulosyksikön arvion mukaan hoitotakuu tuo paineita

etenkin lasten psykiatrian ja nuorisopsykiatrian polikliinisille ja

osastopalveluille.

”Tutkimukseen ja hoitoon pääsyn ajallinen turvaaminen aiheuttaa välittömän

resurssikeskustelun”, lukee tulosyksikön taloussuunnitelmassa.

Yksi leikkaussali

jo käyttöön

5,2 miljoonan euron investointiohjelmassa tärkein hanke on päiväkirurgian

yksikön laajentaminen. Rakentaminen alkoi tänä vuonna ja päättyy ensi vuonna.

Ensi vuonna otetaan käyttöön yksi sali ja odotus- sekä sosiaalitilat.

Toinen leikkaussali otetaan käyttöön vuonna 2007.

Leikkaussalin ja radiologin laitteiston sekä tutkimusvälineistön uusiminen

jatkuu. Sähköisen potilashallinnon ja sairauskertomuksen järjestelmään

siirtyminen vaatii tietotekniikan uusimista.

Lasten ja nuorten psykiatriassa uudet koulutilat kunnostetaan entisen

Saimaan päiväkodin tiloihin.

Yhteistyö

lisääntyy

Sairaanhoitopiirin yhteistyö muiden piirien kanssa lisääntyy.

Operatiivisella puolella Kaakkois-Suomen sairaanhoitopiirien hanke

kirurgisen päivystyksen kehittämiseksi valmistuu ensi maaliskuussa.

Konservatiivisella puolella Kymenlaakson angiolaboratorion valmistuttua

kardiologinen yhteistyö tehostuu. Sepelvaltimotutkimuksia ja hoitoja

tehdään sovitun työnjaon mukaan.

Neurologisia kuntoutuspotilaita sijoitetaan kolmelle uudelle sairaansijalle

sekaosasto A8:lle. Paikat vapautuvat, kun sotasiirtolaisyksikkö siirtyy

vuoden lopussa Joutsenoon.

Synnytysosaston

saneeraus siirtyy

Keskussairaalan synnytysosaston ja naistentautien poliklinikan

saneeraushanke siirtyy vuoteen 2006. 850 000 euron hanke oli tarkoitus

aloittaa ensi vuonna.

Hanke ei kuitenkaan päässyt lääninhallituksen listalle valtionosuuteen

oikeuttavaksi perustamishankkeeksi.

Sairaanhoitopiiri esittää saneerausta nyt uudelleen sosiaali- ja

terveydenhuollon perustamishankkeeksi niin, että hanke toteutettaisiin

vuonna 2006.

Synnytyssalit ovat toimineet nykyisessä paikassa keskussairaalan

perustamisesta lähtien. Saneerauksia on tehty 15 vuotta sitten.

Synnytyssaleihin on hankala mahduttaa nykyisten vaatimusten mukaista

synnytyksen seurantaan tarvittavaa laitteistoa. Tilanahtauden takia ei

voida aina turvata isän läsnäoloa synnytyksessä.

Intimiteettisuojaa ei ole riittävästi. Ahtauden takia rauhallista

synnytystä on vaikea toteuttaa. Saniteettitilat eivät nekään vastaa

nykyvaatimuksia.

Saneerauksen yhteydessä on tarkoitus luoda äitiyspoliklinikan ja

synnytysyksikön kesken toimiva kokonaisuus. Henkilökunta voi työskennellä

joustavasti molemmissa yksiköissä.

Tilat suunnitellaan uudelleen niin, että saadaan myös perhehuone. Sitä

voidaan käyttää myös ruuhkahuippujen tasaamiseen.

PEKKA HÖLKKI

Kuvateksti

Vanhanaikaista. Synnytyssali edustaa tiloiltaan vuosikymmenien takaista

ajattelua. Saneeraus on edessä vasta vuonna 2006.

Investoinnit 5,24 milj. euroa, suurimmat

¤·Päiväkirurgian laajennus ja laitteistus 1,887 miljoonaa euroa.

¤·Kirurgian poliklinikan muutokset 200 000 euroa.

¤·Päiväkirurgian varustus 300 000 euroa.

¤·Psykiatrian sairaalakoulun ala- ja yläasteen siirto 14 B -rakennukseen

200 000 euroa.

¤·Naistentaudit ja synnytysosasto, ultraäänitutkimuslaite 115 000.

¤·Teho-osaston tehomonitorit 290 000.

¤·Sairaanhoidollisten palvelujen mm. radiologian laitteita 1,347 miljoonaa

euroa.

¤·Potilashallinnon järjestelmä Kaapon jatkoon 400 000 euroa.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju