Kirkon perheneuvonnalla on kysyntää ilman mainostamista

Perheneuvoja tarjoaa eväitä, joilla pariskunta voi käsitellä ongelmiaan. Lappeenrannassa puheille pääsee kahden viikon jonotusajalla.

ILPO LESKINEN

LAPPEENRANTA. Lappeenrannan perheasiain neuvottelukeskuksella riittää

asiakkaita. Viime vuonna keskuksessa asioitiin 1 500 kertaa, ja asiakkaita

oli noin 450. Asiakkaista 40 prosenttia oli miehiä.

Kirkon perheneuvonnan palveluilla on kova kysyntä. Perheneuvontaa ei

tarvitse mainostaa. Näin kertoo Lappeenrannan perheasiain

neuvottelukeskuksen johtaja Hannu Poutanen.

Poutanen on johtanut keskusta toukokuun alusta lähtien, kun hänen

edeltäjänsä Matti J. Kuronen jäi eläkkeelle.

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS auttaa parisuhteen yleisimmissä kriiseissä,

joita ovat mm. avioeron uhka, avioerotilanne sekä eron jälkeinen tilanne.

Lappeenrannassa vastaanotolle pääsee Poutasen mukaan kahden viikon

jonotusajalla, ellei kyseessä ole aivan akuutti kriisi. Suurissa

kaupungeissa joutuu jonottamaan jopa 1­2 kuukautta.

Keskimäärin tarvitaan 4-­5 käyntiä asiakasta kohti.

PARISUHTEEN ONGELMAT lähtevät usein siitä, kun toinen alkaa ilmaista

tyytymättömyyttään. Poutanen kertoo, että joskus parisuhde korjaa itse

itsensä. Joskus suhde ajautuu kriisiin, ja silloin haetaan ulkopuolista apua.

Perheneuvoja on parisuhteen kriisissä ulkopuolinen ja puolueeton henkilö.

Hän tarjoaa eväitä ja välineitä, joiden avulla ihmiset löytäisivät paremman

tavan olla yhdessä.

­·Vaikka ihmiset ovat aina samanlaisia ja heidän ongelmansa ovat

pohjimmiltaan samanlaisia, he ovat kuitenkin yksilöllisiä ja heidän

ongelmansa ovat aina yksilöllisiä.

PERHENEUVOJAN on oltava työssään sillä tavoin aktiivinen, että hän saa

pariskunnan puheväleihin ja käsittelemään ongelmia keskenään.

­·Jos ihmiset ovat jumissa, heitä on tuupattava eteenpäin aktiivisella

otteella.

Vaikeita tapauksia ovat sellaiset, joissa toinen ehdottomasti haluaa erota

ja toinen ei missään tapauksessa halua erota. Jos ero on väistämätön,

perheneuvoja antaa eväitä avioeron toteuttamiseen parhain päin.

PARISUHTEEN VAIKEIN vaihe on Poutasen mukaan yleensä silloin, kun suhde on

kestänyt 6-­7 vuotta.

­·Kun parisuhde on kestänyt yli 10 vuotta, pahimman ohi on usein jo päästy.

Ihmiset ovat jo oppineet selviytymään ja tulemaan keskenään toimeen.

MIEHET JA NAISET ovat erilaisia. Tämän totuuden kanssa tullaan toimeen

hyvin vaihtelevasti.

Joskus ristiriidat ovat Poutasen mukaan liian suuria eivätkä miehen ja

naisen tarpeet kohtaa. Joskus erilaisuus pystytään hyväksymään ja

kääntämään voimavaraksi, joskus siitä tulee uhkatekijä.

­·Toisen muuttaminen mieleiseksi ei onnistu.

­·Täysin erilaisten ihmisten hioutuminen voi joskus kestää yllättävän kauan.

Hannu Poutanen

Syntyisin Keski-Suomesta, muutti Lappeenrantaan vuonna 1954.

Seurakuntapappina muutaman vuoden 1970-luvun lopulla.

Kouluttautui perheneuvojaksi. Töissä Kajaanin perheasiain

neuvottelukeskuksessa 1980-luvun alussa.

Muutti takaisin Lappeenrantaan vuonna 1984, josta lähtien töissä

perheneuvojana Lappeenrannan perheasiain neuvottelukeskuksessa.

Lappeenrannan perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja viime toukokuusta

lähtien.

Kuvateksti

Kirkon perheneuvonta tarjoaa Hannu Poutasen mukaan puolueettoman

auttamiskanavan parisuhteen ongelmista kärsiville.

SEPPO RAUTIOVAARA

Kirjoittaja:
Ilpo Leskinen