Saimaan tulva talttuu huonosti

Vuoksen lisäjuoksutus jatkuu 850 kuutiometrin sekuntivauhdilla vielä tammikuussa.

ILPO LESKINEN

Vuoksen tehostettu lisäjuoksutus on tepsinyt huonosti Saimaan tulvaan.

Järvenpinta on edelleen poikkeusrajalla, vaikka lisäjuoksutus on jatkunut

yli neljä kuukautta.

Vuoksen lisäjuoksutus jatkuu nykyisellään lähiviikkoina. Virtaama pysyy 850

kuutiometrissä sekunnissa ehkä koko tammikuun.

Vesihallintoneuvos Jaakko Sierla maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo,

että Saimaan pinnan oletettiin kääntyvän joulukuussa laskuun, mutta

vedenpinta on pysytellyt suunnilleen ennallaan.

Alunperin oli tarkoitus, että Vuoksen virtaamaa olisi vuodenvaihteessa

supistettu 800 kuutioon. Tämä olisi Sierlan mukaan vaatinut sitä, että

joulukuun sademäärä olisi ollut normaali.

Märkä joulukuu

Vuoksen vesistössä

Joulukuu on ollut hyvin sateinen Vuoksen vesistöalueella. Kuukauden

sademäärä on noin 80 prosenttia normaalia suurempi. Myös lähipäiviksi on

luvattu normaalia sateisempaa säätä.

Saimaan pinta on pysytellyt Sierlan mukaan korkealla myös toisesta syystä.

Talventulo on viivästynyt ja alkutalvi on ollut leuto.

Vuoksen vesistöalueella ei ole ollut kovia pakkasia, jotka olisivat toden

teolla jäädyttäneet vedet.

­·Jäätyminen ja pakkaset pienentäisivät tulovirtamaa Saimaaseen.

Vuoksen juoksutus säilyy näillä näkymin 850 kuutiossa koko tammikuun.

Virtaamaa pienennetään tällä tietoa 800 kuutioon helmikuuksi.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen ympäristökeskus seuraavat tilanteen

kehitystä viikoittain. Kovat pakkaset saattavat aikaistaa juoksutuksen

pienentämistä.

50 senttiä

yli normaalin

Saimaan vedenkorkeus oli torstaina Lauritsalassa lukemassa 76,29 metriä

merenpinnan yläpuolella. Järvenpinta on pysytellyt tällä tasolla jo pitkän

aikaa.

Saimaa on normaalivyöhykkeen ylärajalla eli tasan 50 senttiä ajankohdan

keskikorkeuden yläpuolella. Samanaikaisesti on Sierlan mukaan otettava

huomioon kaksi asiaa.

­·Saimaan pinnan pitäisi olla mahdollisimman vakaa norpan pesimäaikana.

Samalla pitäisi tehdä tilaa ensi kevään tulvalle.

Lisäjuoksutus alkoi 23. elokuuta. Vuoksen virtaamaa nostettiin 730

kuutiometristä 800 kuutioon sekunnissa.

Lisäjuoksutusta suurennettiin marraskuun alussa 850 kuutiometriin

sekunnissa. Saimaan vedenkorkeuden mukainen luonnontilainen virtaama olisi

tällä hetkellä noin 740 kuutiometriä sekunnissa.

SEPPO RAUTIOVAARA

Kuvateksti

On ja pysyy korkealla. Saimaan pinta on 50 senttiä ajankohdan

keskikorkeuden yläpuolella. Kuvassa Lappeenrannan Pappilansalmi.

Kirjoittaja:
Ilpo Leskinen