Categories
Artikkelit

Palveluiden liikevaihto supistui Etelä-Karjalassa

Palvelualan yritysten toiminta hieman takkuaa Etelä-Karjalassa. Palveluiden liikevaihto kasvoi viime vuonna Etelä-Karjalaa lukuun ottamatta kaikissa manner-Suomen maakunnissa.

MARTTI HYTTI

TILASTOKESKUKSEN mukaan suotuisimmin palveluiden liikevaihto kehittyi Kainuussa, missä palveluiden liikevaihto lisääntyi 6,8 prosenttia.

Toiseksi parhaiten menestyi Keski-Pohjanmaa, jossa liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Palveluiden liikevaihto kasvoi nopeasti myös Itä-Uudellamaalla 5,3 prosentin ja Etelä-Pohjanmaalla 5,1 prosentin

vuosivauhdilla.

Etelä-Karjalassa palveluiden liikevaihto supistui 1,1 prosenttia. Etelä-Karjalan lisäksi myös Lapissa, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa,

Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla palveluiden liikevaihdon kasvunopeus jäi alle kahden prosentin.

Kaikkien maakuntien palveluiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia viime vuonna.

ETELÄ-KARJALAN keskikokoisten palvelualan yritysten onnistui Tilastokeskuksen mukaan kuitenkin kasvattaa liikevaihtoaan koko vuoden

ajan. Alan liikevaihdon väheneminen johtuikin suurten yritysten hieman heikommasta menestyksestä.

Liikevaihto supistui myös yrityksissä, jotka olivat monitoimialaisia tai joilla oli toimintaa muualla kuin Etelä-Karjalassa.

PALVELUIDEN toimialaryhmä muodostuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, kuljetuksesta, varastoinnista ja tietoliikenteestä, kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluista sekä muista yhteiskunnallisista ja henkilökohtaisista palveluista. Mukana ei ole kaupan toimialoja.

Palveluiden liikevaihdon alueelliset tiedot perustuvat asiakaskohtaisen suhdannepalvelun erityisselvityksenä tuottamiin suhdannekuvaajiin.

Maakuntien palveluiden kehitystä on eritelty tarkemmin kasvukatsausindikaattorin avulla.

KOVA KILPAILU PITÄÄ PALVELUTAKSAT KURISSA

LAPPEENRANTA. Monilla palvelun aloilla kova kilpailu pitää taksat kurissa ja estää liikevaihdon voimakkaan kasvun. Yksi tällaisista aloista on parturi- ja kampaamotoiminta, jossa yritysten välillä käydään tiukkaa kilpailua asiakkaista.

Palkan sivukulut ja korkea arvonlisävero ovat johtaneet siihen, että harvoilla parturi-kampaamoilla on enää palkattua työvoimaa. Useat

yrittäjät ovat ottaneet tiloihinsa sopimusyrittäjiä. Nämä niin sanotut vuokratuolit tasaavat kustannuksia, kuten vuokria.

Yrittäjä Marja Torvi Parturi-Kampaamo Marja Torvesta on joutunut luopumaan työntekijöistä jo kymmenkunta vuotta sitten.

– Parhaimmillaan minulla oli kaksi työntekijää. Palkan sivukulut nousivat niin paljon, ettei kannattanut enää pitää vierasta työvoimaa.

Hänellä ei ole ollut vielä sopimusyrittäjiä, mutta ensimmäinen aloittaa kesäkuussa.

– Olen toiminut samoissa tiloissa 34 vuoden ajan. Näissä tiloissa mahtuisi neljä henkeä työskentelemään yhtä aikaa. Nyt pitää ottaa sopimusyrittäjä, kun kulut uhkaavat karata käsistä.

Marja Torvi vakuuttaa, että yksinyrittäjälle on töitä ollut riittävästi.

– Kyllä asiakkaat ovat hintatietoisia. Monet kysyvät, mitä tukanleikkuu tai kampaus maksaa. Hintakilpailu on Lappeenrannassa tervettä, eikä kukaan ole lähtenyt polkemaan hintatasoa.

Parturi- ja kampaamotaksojen ennustetaan nousevat kesäkuussa 5–7 prosenttia, kun parturien ja kampaajien palkat nousevat 1. kesäkuuta

voimaan tulevan uuden työehtosopimuksen mukaan 2,6 prosenttia.

– Taksojen korotusennuste vaikuttaa realistiselta, kun monet kustannukset nousevat. Esimerkiksi vuokra nousee minulla kesäkuun alussa viisi prosenttia.

Marja Torvi katsoo, että hiusalan palveluiden käytössä on tapahtunut myönteistä kehitystä.

– Vaikka Suomessa hiusalan palveluiden käyttö on vähäisempää kuin muualla Euroopassa, suomalaismiehet ovat alkaneet huolehtia itsestään. Miehet ovat alkaneet seurata muotia, eikä esimerkiksi geelin tai hiuslakan käyttöä

pidetä naisellisena.

Kuvateksti

Yrittäjä Marja Torvi katsoo, että hiusalan kilpailutilanne on Lappeenrannassa terve.

PEKKA HÖLKKI

Kirjoittaja:
Martti Hytti