Suomen ensimmäinen lasten mediakasvatusopas valmistui

Lappeenrannan mediatyöryhmä julkaisi mediaoppaan lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville ammatti-ihmisille. Opas on herättänyt mielenkiintoa muualla Suomessa.

KARI KRAUEL

LAPPEENRANTA. Lappeenrannan kaupungin mediatyöryhmä julkaisi torstaina Suomen ensimmäisen oppaan lasten mediakasvatuksesta. Opas on jaettu kaupungin neuvoloihin, kouluihin ja päiväkoteihin.

– Lapsi- ja mediatyöryhmän kaksi vuotta sitten aloittaman työn tarkoituksena on, että työ jatkuu loputtomiin. Kyse ei ole projektista, sanoi oppaan julkistamistilaisuudessa Lappeenrannan kaupungin ehkäisevän terveydenhuollon ylilääkäri Outi Strid.

Lapsi ja media -oppaassa on tiivistetyssä muodossa median merkitys eri ikäkausina, vaihtoehtoja, joita lapsille voi eri ikäisinä tarjota medioiden seuraamisen tilalle, miten mediakasvatus voidaan toteuttaa päiväkodeissa ja

kouluterveydenhuollossa sekä peruskoulun mediakasvatuksen keinoja.

MEDIAKASVATUSOPPAAN tarkoituksena on Luukkaan koulun rehtorin Pekka Kauppisen mukaan kaikki lappeenrantalaiset vauvasta vaariin tulisivat aikaa myöten oppaan kautta mediakasvatuksen piiriin.

– Medialla on suuri merkitys ihmisen elämässä ja se laajenee entisestään. Emme tiedä, millainen media on kymmenen, kahdenkymmenen tai sadan vuoden kuluttua.

– Oppaan ideana on, että jo neuvolaiästä lähtien vanhemmilla olisi tietoa median mahdollisuuksista ja ennen kaikkea vaaroista.

NEUVOLOISSA mediaopas otettiin ilolla vastaan. Lauritsalan neuvolan osastonhoitajan Anu Koposen mukaan neuvolat saivat nyt käytännön oppaan,

joka kertoo mitkä ovat median vaarat ja mahdollisuudet lapsen eri ikäkausina.

Neuvolat jakavat lasten vanhemmille asiasta erillisen A4-kokoisen monisteen.

Lastentarhanopettaja Reeta Raatikainen Voisalmen päiväkodista sanoi, että mediakasvatus on ensisijaisesti vanhempien asia.

– Siksi vanhemmat on herätettävä asiaan.

– Päiväkotien ammatti-ihmiset yritämme saada huomaamaan median myönteiset asiat, ei vain kielteiset.

LAURITSALAN peruskoulussa alkaa kahdeksasluokkalaisilla lehtori Maija Parmanin mukaan ensi syksynä uusi, opetussuunnitelmaan sisältyvä mediapainotteinen kurssi Salatut sanomat.

– Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden medianlukutaitoa ja sisällön analysointia.

Parman näki suunnitelmallisen mediakasvatuksen etuina mahdollisuuden kehittää yhteistyötä muun muassa äidinkielen, historian, kuvataiteen ja

musiikin opetuksessa.

Myös Lappeenrannan kaupungin kouluterveydenhuollossa media saa osastonhoitaja Merja Meurosen mukaan jatkossa suuremman huomion.

– Tarkoitus on selvittää miten paljon aikaa opiskelijat käyttävät mediaan, mitä he katsovat, saavatko he itse valita ohjelmat, onko pelottavia aiheita ja ovatko he keskustelleet niistä aikuisten kanssa.

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on myös innostaa opiskelijoita muuhun toimintaan.

– Tehostamme myös mediakäyttäytymisen kirjaamista lomakkeille.

Vaikka Lappeenrannan mediakasvatusopas on lappeenrantalaisille suunnattu työkalupakki, on opas herättänyt huomiota myös valtakunnallisesti. Opasta lähetettiin 38 kuntaan, ja Toijalasta pyydettiin heti lisää.

Oppaan tehoa ei laatimisvaiheessa ole testattu. Ylilääkäri Outi Stridin mukaan nyt katsotaan, miten työkalupakki toimii ja herättääkö se haluttua keskustelua.

• • •

Opas on kopioitavissa Lappeenrannan kaupungin nettisivuilta osoitteesta www.lappeenranta.fi. Pääsivulta klikataan lasten ja nuorten hyvinvointi, jonka jälkeen aukeavalta sivulta Lapsi ja media.

Kirjoittaja:
Kari Krauel