Categories
Artikkelit

Ammattikorkean siirto valtiolle saa tyrmäyksen Etelä-Karjalassa

Lappeenrannan teknillinen yliopisto esittää korkeakoulutuksen aloituspaikkojen sijoittamista suurimpien kaupunkien ulkopuolelle.

HEIKKI SOPANEN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN ylläpitovastuun siirtäminen valtiolle ei innosta

Etelä-Karjalan korkeakoulutusväkeä saati päättäjiä ja virkamiehiä.

Maakunnan edustajien vastaus valtiollistamiskaavailuista on yksiselitteinen

ei. Tässä vaiheessa mahdoton ajatus.

Ammattikorkeakoulujen tulevaisuus liittyy kunta- ja

palvelurakenneuudistukseen, joka on työn alla maakunnissa. Etelä-Karjalan

kuntien poliittiset päättäjät ja johtavat virkamiehet miettivät uudistuksen

linjauksia.

Ammattikorkeakouluasiassa on pyydetty lausunnot myös Etelä-Karjalan

koulutuskuntayhtymältä, ammattikorkeakoululta ja Lappeenrannan

teknilliseltä yliopistolta.

AMMATTIKORKEAKOULUN siirtäminen valtiolle vie eteläkarjalaisten mielestä

maakunnalta mahdollisuuden vaikuttaa koulun toimintaan ja rahoitukseen.

Myös alueellinen vaikuttavuus ja yhteydet omaan maakuntaan vähenevät.

Lisäksi saavutetut synergiaedut toisen asteen koulutukseen katkeavat ja

resurssit menevät sisällöllisestä kehittämisestä hallinnon järjestämiseen.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto pitää alueellisesti parhaana

tulevaisuuden vaihtoehtona yliopiston ja Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja

Mikkelin ammattikorkeakoulujen toimintojen rationalisointia.

YLIOPISTON edustajat esittävät uutta mallia yliopistojen ja

ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen alueelliselle sijoittamiselle.

Suurimpien kaupunkien sijaan aloituspaikkoja olisi yliopistoväen mielestä

järkevää sijoittaa niiden ulkopuolelle. Se olisi tehokasta ja

pitkävaikutteista valtion toimien alueellistamista.

Jos opiskelupaikkoja jaetaan maakuntien nuorison ikäluokkien kehityksen

mukaan, kuten opetusministeriön kehittämissuunnitelmissa tähän asti on

tehty, opiskelupaikat valuvat suuriin kaupunkeihin.

Yliopiston edustajat vinkittävät Helsingin suuntaan, että Etelä-Karjala

olisi sijainniltaan lähes ihanteellinen opiskeluympäristö pääkaupunkiseudun

nuorisolle.

Ammattikorkeakoulujen valtiollistaminen ei eteläkarjalaisten mielestä ole

ratkaisu ikäluokkien pienenemiseen ja sen aiheuttamaan korkeakouluverkon

mahdolliseen supistamiseen.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen