Categories
Artikkelit

Liki kaikkien kuntien verotulot Etelä-Karjalassa jäivät alle arvion

* Imatralla verotulot olivat 2,4 miljoonaa euroa alle arvion, Taipalsaarella tuli plussaa yli 800 000 euroa.

TENHO TIILIKAINEN

ETELÄ-KARJALAN kuntien tämän vuoden alustavat verokertymät eivät kuntien tilinpäätöksiä Luumäkeä ja Taipalsaarta lukuunottamatta pelasta. Lähes kaikkien eteläkarjalaisten kuntien verotulokertymät ovat jääneet alle budjetoidun tason.

Euromääräisesti suurin pettyjä on Imatran kaupunki, jonka verotulokertymä jää talousjohtaja Aulis Multisillan mukaan noin 2,4 miljoonaa euroa alle budjetin tavoitteiden. Vielä pari kuukautta sitten Imatralla laskettiin, että verotulojen väheneminen kompensoituu valtionosuuksien kasvulla. Nyt näyttää siltä, että näin ei käy.

Verohallinnon joulun alla tekemät arvioidun ennakkoperinnän jako-osuuksien ja tilitysten oikaisut aiheuttivat monelle kunnalle ikävän yllätyksen marras- ja joulukuussa. Verotulot alenivat satoja tuhansia euroja. Imatralla liikaa annettuja ennakkoja korjattiin 2,1 miljoonalla ja Lappeenrannassa 1,3 miljoonalla eurolla. Vain Taipalsaarella ja Ylämaalla jako-osuus oli positiivinen.

– Kunnallisveron kertymä oli vielä lokakuun lopussa meillä 6,25 prosenttia yli sen, mitä talousarviossa olimme laskeneet saavamme. Marraskuun ja joulukuun jälkeen tilanne on toinen. Verotulot jäävät lähes kaksi prosenttia eli 460 000 euroa alle arvioidun, Ruokolahden kunnan hallintojohtaja Helena Kosonen sanoo.

Ruokolahdella niin kuin monissa muissakin maalaiskunnissa kunnallisveron tuotto oli laskettua pienempi, yhteisöveron tuotto taas ennakoitua suurempi.

LAPPEENRANNASSA kertyneet verotulot ja niistä tehty arvio menivät varsin hyvin kohdalleen. Rahoitusjohtaja Vesa Matikaisen mukaan verotulot jäivät alle arvion noin 200 000 eurolla. Joutsenossa tilanne on kokonaan toinen. Jako-osuuksien korjaus ”vei” kunnalta 500 000 euroa.

– Kokonaisverotulot ovat noin 700 000 euroa pienemmät kuin olimme budjetoineet, kaupunginjohtaja Kari Korkiakoski sanoo.

Taipalsaarella verotulojen kertymän budjetoinnissa on oltu jo pitkään varovaisia. Kunnansihteeri Ulla Tilliä eivät lopulliset verokertymät päässeetkään yllättämään. Verotuloja kertyi arvioitua enemmän yli 830 000 euroa.

Luumäellä kunnallisveron tuotto olisi ollut ilman jako-osuuden oikaisua (64 000 euroa) lähes tarkalleen talousarviossa ennakoitu. Nyt arviosta jäätiin runsaat 70 000 euroa. Luumäen verokertymän käänsi kuitenkin reippaasti positiiviseksi yhteisöverojen laskettua suurempi tuloutus. Yhteisöverot olivat 520 000 euroa yli arvion.

MAAKUNTA SIVU 7

Kirjoittaja:
Tenho Tiilikainen