Joutseno ja Lappeenranta yhdistäisivät koululautakuntansa

Kaupunkien yhteistyö irrottaa Joutsenoa Imatran suunnasta. Yhteiselle arkistolle tilat Rauhasta. Moni yhteistyökuvio on jo toteutunut, moni on vasta idullaan.

SARI PULLINEN

JOUTSENO. Joutsenon ja Lappeenrannan syvenevä yhteistyö on iso paketti.

Lappeenrannan esittämiin lukuisiin yhteistyökohteisiin Joutsenon kaupunginhallitus on vastannut myöntävästi. Seuraavaksi perustetaan työryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on tutkia kuntien yhdistymistä vuonna 2009.

On aloja, joissa kaupungit ovat toimineet yhdessä jo pitkään. On myös niitä, joissa neuvottelut ovat käynnissä, sekä sellaisia, joita on vasta ehdotettu. Osa hankkeista koskee koko maakuntaa. Sivistystoimen mediakeskus ja verkko-opetuspalvelut ovat jo nyt osa aluekeskus Saimaankaupungin ohjelmaa, samoin Vesi Oy:n perustaminen.

Joissakin toiminnoissa Joutsenolla on tällä hetkellä voimassa sopimus Imatran kanssa. Näin esimerkiksi ympäristöterveydenhuollossa.

MONI uudistus ei näy kuntalaisen elämässä. Laboratorioiden ja röntgenien yhdistäminenkään ei veisi palveluita kauemmas. Tätä selvitetään paraikaa koko maakunnan tasolla.

– Ajatus on, että näytteet otettaisiin omassa terveyskeskuksessa niin kuin tähänkin asti, mutta kaikkia tutkimuksia ei enää tehtäisi joka kunnassa, vaan ne keskitettäisiin yhteen, selvitti Joutsenon johtava lääkäri Pekka Keränen.

Terveyskeskuksen viikonloppupäivystys päättyi Joutsenossa vuoden alusta.

Lauantaisin ja sunnuntaisin on haettava lääkäripalveluita keskussairaalasta.

– Juuri tämä palvelu sattuu olemaan sellainen, että palvelu siirtyy Lappeenrantaan. Yleisperiaate on, ettei kaupunkien välinen yhteistyö juuri näkyisi kuntalaisiin päin, Joutsenon kaupunginjohtaja Kari Korkiakoski painotti.

Näkymättömiä olisivat esimerkiksi kirjanpidon ja palkanlaskennan yhdistyminen. Yhteisen puhelinvaihteenkin perustaminen on jo pitkällä.

Kaupunkien lisäksi vaihde välittäisi puhelut myös Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriin ja koulutuskuntayhtymään.

AIVAN uutta ja luottamusmiesorganisaatioihin asti menevää yhteistyötä olisi yhteisen sivistyslautakunnan perustaminen. Myös päivähoidon ja koulutoimen yhdistämisistä aletaan keskustella.

Ostopalveluna joutsenolaiset saavat tällä hetkellä ruokahuollon ja kirjastotoimen päällikkötehtävät. Siivoustoimessa on sama trendi.

Kaupunkien lehmät ja siat on hoidettu yhteisen lomituksen voimin jo vuosia.

Yhteistyötä kaavaillaan myös maaseutuhallintoon.

Toimistopaperinsa ja viemäriputkensa kaupungit ovat hankkineet yhteisesti kauan.

RAUHAN ja Tiurun suunnittelussakin käytettäisiin yhteisvoimaa. Rauhan entisen sairaala-arkiston hyllyille mahtuisi yhteinen arkisto. Joutsenossa on järjestettyjä ja luetteloituja asiakirjoja toistakymmentä hyllymetriä.

– Meillä alkaa arkistotila loppua. Arkistolaki määrää säilyttämään pysyvästi kaikki pöytäkirjat. Jotkut asiakirjat säilytetään kymmenen, toiset 20 vuotta, Joutsenon kaupunginsihteeri Anitta Vilkko kertoi. Myös Pohjoisen ulottuvuuden rajakaupunkiohjelmassa molemmat kaupungit voisivat olla mukana.

SARI PULLINEN

Kuvateksti

Joutsenon kaupunginsihteeri Anitta Vilkko löysi kaupungin arkistosta

taksoitus- ja veronkantoluettelon vuodelta 1947.

Yhteistyökohteita

Jo käynnissä: jotkut sosiaalitoimen erityispalvelut, opaskartat, ilmakuvaukset, maatalouden lomitukset, terveyskeskuksen viikonloppupäivystys, johtajapalvelut kirjastossa ja ruokahuollossa.

Neuvotteluasteella: lastenhuollon alueellisen yksikön perustaminen Rauhan Talvirantaan, puhelinvaihde, hankintakeskus, laboratorio ja röntgen, kansalaisopisto, siivoustoimen johtaminen.

Uusia suunniteltuja kohteita: puhe- ja toimintaterapia, perheneuvola, työterveyshuolto, kuluttajaneuvonta, päihdehuolto, päihdekuntoutus, sivistystoimi, joukkoliikenne, mittaustoiminta, paikkatietopalvelu, talous- ja henkilöstöhallinto.

Kirjoittaja:
Sari Pullinen