Parikkalan Siikalahti sai kehuja matkailuselvityksessä

Tutkija Isto Mutikainen tarkasteli lintumatkailukohteita Parikkalassa, Rantasalmella ja Koloveden kansallispuistossa.

EEVA SEDERHOLM

Parikkala. Parikkalan lintukohteista helpoiten matkailijoiden

saavutettavissa on Siikalahden lintujärvi. Tutkija Isto Mutikaisen

kirjoittaman selvityksen mukaan alueella on selkeät opasteet, hyvät

internetsivut ja liikkumismahdollisuudet jopa liikuntaesteisille.

– Siellä on lintujen katselulava, johon pääsee pyörätuolilla, ja inva-WC:t

ja muut, Mutikainen kertoo.

Joensuun yliopiston alaisen Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksen

tukija tarkasteli Parikkalan ja Rantasalmen alueiden sekä Koloveden

kansallispuiston lintu- ja luontomatkailukohteiden esteettömyyttä. Jos

kohde on esteetön, kaikenlaisten matkailijoiden on helppo löytää sinne ja

liikkua paikanpäällä.

Parikkalasta mukana olivat Siikalahden, Pien ja Suurjärven, Rautalahden,

Sammallammen sekä Ristimäen alueet. Lintutornien lisäksi selvityksen

tekijät arvioivat esimerkiksi ravintola- ja majoitusyrityksiä.

Harva yrittäjä oli edes ajatellut, että huonot viitoitukset tai epäselvät

internetsivut saattaisivat karkottaa tavallisia matkailijoita.

– Aika monelle esteettömyys tuli uutena asiana. Harva oli miettinyt sitä

varsinkaan siitä näkökulmasta, että se olisi kaikkien etu – ei vain niiden,

joilla on liikkumisvaikeuksia.

Parikkalassa tilannetta parantaa se, että monet yrityksistä ovat Valtatie

6:n varrella, mistä ne on opasteiden avulla helppo löytää.

– On tietenkin myös sellaisia kohteita, joiden löytämiseksi tarvittaisiin

enemmän opastusta, Mutikainen toteaa.

Liikuntaesteisten kannalta lintumatkailu on Parikkalassa mahdotonta muualla

kuin Siikalahdella. Asiaa huonontaa se, että pyörätuolissa istuville

majoitusmahdollisuuksina on vain muutama mökki.

Accessibility of Nature -selvitys on osa EU:n rahoittamaa projektia, jonka

tarkoitus on hyödyntää kosteikkoja, kulttuuri- ja perinnemaisemia ja muita

luonnonsuojelualueita maaseudun kehittämisessä. Suomessa hankkeessa ovat

mukana Metsähallitus, Parikkalan ja Rantasalmen kunnat, Rantasalmen

ympäristökasvatusinstituutti ja Etelä-Karjalan liitto.

ES-arkisto/Leena Sallinen

Kuvateksti

Parikkalan Siikalahdella kulkeminen on helppoa ja mahdollista myös

liikuntaesteisille.

Kirjoittaja:
Eeva Sederholm