Viime vuosi vei Etelä-Karjalasta 600 työtöntä

MATTI VEIJALAINENETELÄ-KARJALASSA oli viime vuoden lopussa runsaat 600 työtö

MATTI VEIJALAINEN

ETELÄ-KARJALASSA oli viime vuoden lopussa runsaat 600 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuoden 2004 päättyessä.

Työministeriön tilastoinnin mukaan työttömien määrä aleni Etelä-Karjalassa koko viime vuonna runsaalla viidellä prosentilla. Saavutus oli hyvä sikäli, että maakunnan työttömyys laski hieman nopeammin kuin koko Suomessa keskimäärin.

Etelä-Karjalan työttömyysaste oli silti vuoden lopussa yhä selvästi valtakunnallista suhdelukua korkeampi. Etelä-Karjalan työvoimasta oli vailla työtä 14,2 prosenttia. Lukema roikkui kolme prosenttiyksikköä valtakunnanlukua korkeammalla.

MIESTEN JA NAISTEN työttömyyden suhde pysyi Etelä-Karjalassa viime vuonna ennallaan. Työttömistä naisten osuus oli joulukuun lopussa täsmälleen sama kuin vuoden 2004 lopussa, prosentteina 48,5.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli Etelä-Karjalassa viime vuoden lopussa noin 200 pienempi kuin vuotta aiemmin.

Koko Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialueella työttömyys on entistä enemmän alkanut painottua 50-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmään.

Työttömien määrä on vähentynyt eniten sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa sekä muun palvelutyön, varsinkin kaupan alalla.

ETELÄ-KARJALASSA työttömyys aleni viime joulukuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kaikissa kunnissa Ylämaata lukuunottamatta.

Suhteellisesti eniten työttömyys väheni Rautjärvellä, Ruokolahdella ja Joutsenossa. Kaikissa näissä kunnissa työttömien määrä aleni yli kymmenellä prosentilla.

Etelä-Karjalan alimmat työttömyysasteet tilastoitiin viime vuoden lopussa Taipalsaarella ja Lemillä. Korkeinta työttömyys oli Suomenniemellä ja Imatralla. Lomautetut mukaan lukien Imatralla oli joulukuussa noin 2 300 työtöntä työnhakijaa.Lappeenrannassa työttömiä oli lähes 4 000.

Lappeenrannan työttömyysaste oli kuitenkin selvästi alhaisempi kuin Imatralla.

Kirjoittaja:
Matti Veijalainen