Koulutuskuntayhtymän henkilöstö väheni hieman

Kolmas henkilöstöraportti valmistui. Henkilöstökysely on johtamassa toimenpiteisiin.

URPO LAANINEN

ETELÄ-KARJALAN koulutuskuntayhtymässä on laadittu kolmas henkilöstöraportti

vuonna 2002 tapahtuneen yhdistymisen jälkeen. Se tarjoaa kuntayhtymän

johdolle kattavan työvälineen ja tietopohjan päätöksenteon tueksi.

­ Henkilöstöraportilla pyritään saamaan lisää mitattavuutta, ja sitä on

saatukin. Kuntayhtymässä on menossa selkeä suotuista kehitys, toteaa

koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Markku Paavoseppä.

Uusimmassa henkilöstöraportissa on esitetty aikaisempaa enemmän

johtopäätöksiä ja vertailuja, mitä henkilöstö, johto ja luottamushenkilöt

ovat aiemmin toivoneet.

VUODEN 2005 henkilöstöraportista käy ilmi, että koulutuskuntayhtymän

päätoimisen henkilöstön määrä väheni 23 henkilöllä. Tärkein selitys oli

Imatran Teso-yksikön toiminnan lopettaminen.

Koulutuskuntayhtymässä on päätoimista henkilöstöä 801 ja muita 64.

Opiskelijamäärä on pysynyt suurin piirtein ennallaan: opiskelijoita on

runsaat 6 000.

Kuntayhtymän henkilöstön keski-ikä on 46,3 vuotta. Henkilökunnasta oli

vuoden lopussa naisia 528 ja miehiä 337.

ELÄKKEELLE jäi viime vuonna 13 työntekijää. Ennusteen mukaan kuntayhtymästä

jää eläkkeelle vuosina 2006­2008 50 ihmistä.

Poissaolot lisääntyivät viime vuonna yli 7 000 päivällä eli 22 prosentilla.

Henkilökunnasta oli viime vuonna tohtoritutkinnon suorittaneita 11 ja

lisensiaatteja 25. Ylempi loppututkinto oli 224 ihmisellä.

Opettajien kelpoisuusaste parani edellisvuodesta. Kelpoisuusvaatimukset

täyttäviä opettajia oli kaikista 86 prosenttia.

TYÖILMAPIIRIÄ kuntayhtymä selvitti viime vuonna henkilöstökyselyllä. 43

prosenttia katsoi, että toiminnalle ei ole ominaista avoimuus yli

osastorajojen.

94 prosenttia vastaajista haluaa kehittyä työssään yhä paremmiksi

osaajiksi, mutta 37 prosenttia sanoi toisinaan turhautuvansa työhön. 67

prosenttia piti opiskelijoiden kanssa toimimista mielekkäänä. 22 prosenttia

taas katsoi, että opetus on kuluttavaa.

Henkilöstökyselyn perusteella johtoryhmä on päättänyt tehdä esimiesten

koulutusohjelman, parantaa sisäistä tiedottamista, kehittää yli

yksikkörajojen meneviä työprosesseja ja selkeyttää palvelukeskuksen roolin.

Kirjoittaja:
Urpo Laaninen