Categories
Artikkelit

Koikkalainen ei pidä kahdella tuolilla istumista ongelmana

”Olen ollut esteellisyydestä koko ajan tietysti tietoinen ja toiminut sen mukaan.” Kaup

”Olen ollut esteellisyydestä koko ajan tietysti tietoinen ja toiminut sen

mukaan.” Kaupunginjohtaja Seppo Miettisen mukaan kaupungin luotettavuus edellyttää

tiukkaa esteellisyystulkintaa.

ANNE KOTIHARJU

LAPPEENRANTA. Lappeenrannan kaupungin tekninen johtaja Ensio Koikkalainen

kiistää vaarantaneensa millään tavalla esteellisyydellään City-korttelin

valmistelua. Koikkalainen on toiminut viime vuoden keväästä Etelä-Karjalan

Säästöpankin (Eksp) hallintoneuvoston puheenjohtajana. Säästöpankki taas on

Lappeenrannan Keskustalo Oy:n suurin osaomistaja ja Keskustalo yksi

korttelin kolmesta kiinteistönomistajasta.

­ Olen ollut tästä asiasta tietysti tietoinen koko ajan. Olen tehnyt sitä

varten oman suunnitelman ja toiminut sen mukaan. Etukäteen olen jo

päättänyt, että en toimi valmistelijana enkä esittelijänä Keskustaloa

koskevissa asioissa. Tässä ei ole mitään ongelmaa. Minulle ei synny

minkäänlaista jääviyttä, kun olen näin toiminut. Tässä ei ole ollut mitään

normaalista poikkeavaa.

Hankkeen osapuolten edustajista koostuvan City-kortteli -työryhmän

puheenjohtajana toimii Eksp:n toimitusjohtaja Jarmo Partanen ja

varapuheenjohtajana Ensio Koikkalainen. Toinen kaupungin edustaja on

kaavoituspäällikkö Erkki Jouhki. Kaupungin edustajat ovat mukana

virka-asemansa perusteella.

Koikkalainen luonnehtii omaa rooliaan työryhmässä.

­ Nyt olen ollut teknisissä ja asioiden kulkuun liittyvissä operatiivisissa

asioissa mukana.

KAUPUNGINJOHTAJA Seppo Miettinen kertoo selvityksen esteellisyyden

vaikutuksista valmistuvan ehkä jo alkuviikosta.

Kaupunki noudattaa tiukkaa esteellisyyslinjaa.

­ Meillä on selkeä linja: ollaan mieluummin varovaisia kuin rohkeita. Jos

epäilyskin on mahdollisesta esteellisyydestä, on aina parempi jäävätä. Tätä

linjaa kaikkien pitää noudattaa. Kaupungin luotettavuus edellyttää sitä.

Miettinen kertoo, että Koikkalainen oli ilmoittanut aikanaan

asianmukaisesti valinnastaan Eksp:n hallintoneuvostoon.

­ Hän on velvollinen huolehtimaan siitä, että ristiriitaa luottamustehtävän

ja virkatehtävän välille ei synny. Jokainen on velvollinen omasta

aloitteestaan itsensä jääväämään, sanoo Miettinen ottamatta kantaa vielä

Koikkalaisen tapaukseen.

MIETTISEN mielestä nyt esiin tulleen kaltaisia esteellisyysongelmia ei

yleensä juuri ole.

­ Virkamiesten osalta tämän tyyppinen tilanne on hyvin harvinainen.

Virkamiehet kyllä tietävät esteellisyyssäännöt.

Miettinen ei ota kantaa valmistuneeseen City-korttelin osapuolten

yhteistoimintasopimusluonnokseen, koska ei tunne asiaa riittävästi.

­ Asian valmistelu on ollut kokonaisuudessaan teknisellä toimella.

CITY-KORTTELI on yksi kaupungin pääkohteista.

­ City-kortteli on vanhan keskustan tärkein kortteli ja merkittävä osa

keskustan kehittämistä.

Kaavoituspäällikkö Erkki Jouhki luonnehtii City-korttelin työryhmässä

tehtyä työtä tarjouskilpailun valmisteluksi.

­ On valmisteltu tarjouskilpailua korttelin uudisrakennusoikeuden

toteuttamiseksi. Kiinteistönomistajat myyvät osuutensa sijoittajalle tai

rakennusliikkeelle, joka toteuttaa kokonaisuuden.

Osapuolten tilaamassa korttelin kehittämissuunnitelmassa uutta

rakennusoikeutta olisi luvassa enimmillään noin 9 000 kerrosneliömetriä.

Karoliina Paatos

ARKKITEHTUURITOIMISTO B & M

Kuvateksti

City-korttelista valmistui hankkeen osapuolten tilaama

kehittämissuunnitelma viime keväänä.

Lappeenrannan Keskustalon tontti on City-korttelin sydämessä.

City-kortteli

-hankkeen

osapuolet

Kirkkokatu 29, ”Kirkkola”, tontti no 26

Kiinteistöosakeyhtiö Lappeenrannan Liiketalo, tontti no 30

Kiinteistöosakeyhtiö Lappeenrannan Keskustalo, tontti no 31

Lappeenrannan

kaupunki, tekninen keskus

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju