Viina maistuu Imatran nuorille

Täysraittiita on tullut lisää, mutta alkoholin käyttäjien juomatavat ovat entistä ronskimpia.

MATTI VEIJALAINEN

Viina maistuu nuorille Imatralla edelleen vähintään samalla lailla kuin muutama vuosi sitten.

Viimeisimmän vertailututkimuksen on tehnyt päihdetyötä tekevä moniammatillinen Ketju-työryhmä. Sen otoksena olivat ammattikoulun ekaluokkalaiset. Kyselytutkimukseen vastasi nyt 130 nuorta.

Edellinen vastaava tutkimus tehtiin samalla otoksella kolme vuotta sitten.

Myönteistä tulosta oli, että täysraittiiksi itsensä kertovien nuorten osuus on kasvanut. Kokonaan vailla alkoholikokemuksia kertoi ammattikoulun ekaluokkalaista olevansa yhdeksän prosenttia. Edellisessä tutkimuksessa vastaava suhdeluku jäi vajaaseen kahteen prosenttiin.

Kielteistä oli, että juomatavoista on tullut entistä ronskimpia. Muutaman kerran vuodessa muistinsa kertoo hukuttavan pulloon lähes 40 prosenttia vastaajista. Suurkuluttajien osuus koko otoksesta on muutoinkin kasvanut.

Yhdellä juontikerralla runsaat 60 prosenttia nuorista kertoi kippaavansa vähintään kymmenen alkoholiannosta. Tyypillisimmillään satsi on mäyräkourallinen olutta ja mahdollisesti muutama muki kirkasta päälle.

TUTKIJOIDEN mukaan tämä on huolestuttavaa varsinkin siksi, että nyt puhutaan 15-16-vuotiaista nuorista.

Tuttu viesti vanhemmille on, että näiden pitäisi entistä tarkemmin ottaa selvää siitä, missä ja millaisissa toimissa iältään lastensuojelulain piiriin yhä kuuluva jälkikasvu liikkuu.

Vanhempien asennoitumista alkoholiin Ketjun ammattilaiset moittivat myös liian sallivaksi.

Tutkituista nuorista 75 prosenttia kertoi vanhempien tietävän heidän alkoholinkäytöstään.

Lähes puolet kertoi vanhempien tietävän myös sen, kuinka paljon nuori viinaksia käyttää.

MUIDEN PÄIHTEIDEN osalta tutkijat ovat erittäin huolestuneita huumeiden käytön yleistymisestä.

Ammattikoulun ekaluokkalaisista 30 prosenttia kertoi käyttäneensä huumeita kaksi-neljä kertaa viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana. Kolmen vuoden takaisessa tutkimuksessa huumeiden kokeilijoiden osuus oli vielä marginaalinen, vain muutama prosentti otoksesta.

Kasvava tarjonta ja hyvä saavutettavuus ruokkivat huumekokeilujen kasvua. 70 prosenttia nuorista arvioi, että Imatralla on melko tai erittäin helppo hankkia huumeita.

Kuvateksti

Ketju-työryhmän jäsenet nuoriso-ohjaaja Anu Siisiäinen (vas.) ja diakoni Tiina Nurmi tutkivat nuorten päihdetutkimuksen tuloksia huolestuneina. Viina virtaa ja huumeita on helppo hankkia Imatralla.

Kuva: MATTI VEIJALAINEN

Kirjoittaja:
Matti Veijalainen