Kaukas varautui kaasuvuotoon

Klooridioksidi voi Kaukaan riskiarvion mukaan aiheuttaa suuronnettomuuden.

LEENA SALLINEN

LAPPEENRANTA. Myrkyllisen klooridioksidin vuoto UPM:n Kaukaan tehtailla Lappeenrannassa voi aiheuttaa vaaratilanteen tehdasalueella ja jopa lähiympäristössä. Sen varalta Kaukaalla pidettiin torstaina pelastusharjoitus.

– Tämä on riskienhallintaa, Kaukaan turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Esa Simpura määritteli noin tunnin kestäneen operaation.

Klooridioksidi on Kaukaalla käytettävistä kemikaaleista ainut, jolle yhtiön vaaranarvioinnissa on määritelty suuronnettomuusriski. Sitä käytetään veteen sekoitettuna sellun valkaisuun.

Liuosta tehdään sellutehtaalla natriumkarbonaatista, joka tulee Finnish Chemicalsin Joutsenon-tehtaalta. Kaukaan säiliöihin mahtuu kaikkiaan 15 000 tonnia klooridioksidiliuosta.

Jos nestettä pääsee purkaantumaan ilmaan, klooridioksidi kaasuuntuu. Suurina pitoisuuksina se voi tappaa, pieninä pitoisuuksina aiheuttaa ärsytysoireita. Ulkoilmassa kaasupilvi leviää tuulen mukana, joten vähintään ärsytysvaara voi ulottua tehdasalueen ulkopuolelle.

Esa Simpuran mukaan klooridioksidin aiheuttama onnettomuusriski on Kaukaalla pieni. Joskus siellä on sattunut pieniä klooridioksidinesteen vuotoja sisätiloissa, mutta ne eivät ole aiheuttaneet varsinaisia vaaratilanteita.

Torstain harjoituksessa mallinnettiin suuronnettomuus, jossa kuoli yksi ihminen, neljä loukkaantui ja myrkytysvaarassa oli paljon muita ihmisiä.

Onnettomuus johtui kunnossapitotöissä sattuneesta haaverista. Komennusmies leikkasi laikalla klooridioksidilaitokselta sellutehtaalle johtavaan siirtoputkeen reiän, josta paineistettu neste roiskui ulos ja valui maahan lammikoksi.

Klooridioksidi alkoi siitä oitis kaasuuntua ja levitä ympäristöön. Tehdasalueella liikkunut ohikulkija tunsi kloorin hajua ja teki hälytyksen.

Ensin toimiin ryhtyi Kaukaan oma pelastusorganisaatio. Pian paikalle hälytettiin myös Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Kun tilanne arvioitiin suuronnettomuudeksi, sen hoito siirtyi viranomaisvastuulle.

Ensimmäiseksi suljettiin vuotoputken pumput ja venttiilit ja kemikaalisukeltajat hakivat ihmiset pois onnettomuuspaikalta. Loukkaantuneet toimitettiin sairaalaan, ja muut tehtaan työntekijät ohjattiin suojaan.

Tositilanteessa hälytyspillit olisivat ujeltaneet ja alueradio olisi tiedottanut suurelle yleisölle toimintaohjeita. Nyt harjoitus hoidettiin sellutehtaan alueella.

Vastaava harjoitus oli Kaukaalla edellisen kerran neljä vuotta sitten. Pelastusvalmiutta on tehtaalla pidetty kuitenkin yllä muilla keinoin. Sitä edellyttää jo Turvatekniikan keskus, joka myöntää luvat kemikaalien valmistukseen ja varastointiin.

Kaukaan sellutehtaan johtaja Risto Löppönen kertoi, että myrkyllisten kaasujen aiheuttama uhka on Kaukaalla vähentynyt olennaisesti vuodesta 1992. Silloin tehtaalla lopetettiin kaasukloorien käyttö sellun valkaisuun. Aiemmin klooria kuljetettiin ja säilytettiin junavaunuissa.

Vuonna 1996 Kaukas lakkasi käyttämästä myös nestemäistä rikkidioksidia, jota myös tuotiin junavaunuilla.

Tätä nykyä suuronnettomuuden voi Kaukaan riskiarvion mukaan aiheuttaa klooridioksidin lisäksi lähinnä soodakattilan räjähdys. Senkin riski on hyvin pieni.

Löppösen mukaan kumpikaan riski ei ole muuallakaan todentunut, joskin maailmalta on tiedossa vähältä piti -tilanteita.

MARLEENA LIIKKANEN

Kuvateksti

Pelastusmiehet pukeutuivat kemikaalipukuihin ja varustautuivat paineilmalaitteilla ennen kuin menivät klooridioksidikaasun sekaan.

Kirjoittaja:
Leena Sallinen