Sairaanhoitopiirin omat lääkärit tarjolla päivystykseen

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri ottaa terveyskeskusten lääkäripäivystystoiminnan hallintaansa ensi vuoden alusta alkaen. Päivystyksessä aiotaan käyttää sairaanhoitopiirin lääkäreitä. Tällä hetkellä toiminta on ulkoistettu Medone Oy:lle.

ANSSI SILVENNOINEN

LAPPEENRANTA. Terveyskeskusten lääkäripäivystyksen toimintavastuun siirto Lappeenrannan kaupungilta Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirille ei sujunut ilman mutkia.

Sairaanhoitopiiri joutuu kysymään luvan lääkäripäivystystoiminnan aloittamiseen kaikilta jäseniltään, sillä perussopimuksessa sen tehtäväksi linjataan vain erikoissairaanhoitolain mukaiset asiat. Kansainterveyslain tehtävistä ei puhuta mitään.

– Perussopimus ei mahdollista lääkäripäivystystoiminnan ottamista. Kysymme kuntien mielipiteen, ovatko ne siitä huolimatta valmiita antamaan päivystyksen piirin tehtäväksi, sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Partanen kertoo.

– Uskon kyllä, että kunnat antavat myönteisen vastauksen.

Lääkäripäivystyksen on tarkoitus siirtyä sairaanhoitopiirille 1.1.2008. Keskitetyssä lääkäripäivystystoiminnassa ovat mukana kaikki Etelä-Karjalan kunnat lukuun ottamatta Parikkalaa, jolla on oma päivystys.

Imatra, Rautjärvi ja Ruokolahti ovat ulkoistaneet vain yöpäivystyksen. Muilla kunnilla on myös iltapäivystys.

Partasen mukaan kaupungin- ja kunnanhallituksille lähetetty lupapyyntö on kiireinen.

– Sairaanhoitopiirillä on seuraava kokous 24. lokakuuta. Vastaukset pitäisi saada siihen mennessä.

Lääkäripäivystys on toiminut suurelta osin vuokrapalveluyritys Medone Oy:n voimin. Lappeenrannan kaupungin ja Medonen välinen sopimus päättyy vuoden lopussa.

– Medonen puolelta on viestitetty, että heillä ei välttämättä ole resursseja hoitaa päivystystä jatkossa, Partanen sanoo.

Sairaanhoitopiiri selvittää mahdollisuutta järjestää lääkäripäivystys jatkossa itse. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Härmä on kartoittanut alueen lääkärien halukkuutta päivystystyöhön.

– He ovat vastanneet lähes yhdestä suusta kyllä, jos toimintaa kehitetään. En usko kustannusten nousevan merkittävästi, vaikka päivystys hoidettaisiinkin omin voimin.

Muutoksen taustalla on toive saada kaikki Etelä-Karjalan keskussairaalan toiminnot saman organisaation alle. Tämän uskotaan helpottavan päivystystoiminnan kehittämistä. Kaiken taustalla on huoli päivystyksen pitkistä jonotusajoista.

Lappeenrannan ja Joutsenon johtava lääkäri Pekka Keränen muistuttaa päivystyksen olevan hyvin kriittinen osa koko hoitoketjussa.

– Se on avaintoiminto. Pystymme parantamaan työnjakoa ja hoitoprosessia ihan eri tavalla, kun olemme yhtenäinen kokonaisuus. Tähän mennessä kaksi erillistä organisaatiota on tuottanut päivystyspalveluita saman katon alle ja olemme oppineet, ettei se ole toiminnan kannalta hyvä vaihtoehto.

Keränen myöntää aikataulun olevan haasteellinen.

– Voi olla, että muutokset eivät ole valmiina vielä vuodenvaihteessa. Silloin joudumme ottamaan pienen aikalisän. Neuvottelemme parhaillaan Medonen kanssa, josko heillä olisi mahdollisuus jatkaa toimintaansa ensi vuoden puolelle.

Keräsen mukaan sairaanhoitopiirin hoitamassa päivystyksessä voisivat työskennellä erikoistuvat sairaalalääkärit.

– Samoin perusterveydenhuollon lääkäreillä näyttäisi olevan jonkin verran kiinnostusta. Medonen palveluksessa olevilla lääkäreillä on myös halukkuutta jatkaa päivystyksessä.

Lääkäripalveluja tarjoavia yrityksiä on olemassa jo lukuisia.

Keräsen mukaan keskitetty lääkäripäivystys tulisi kilpailuttaa, jos sairaanhoitopiiri päätyy ostopalveluihin.

Päivystyksessä on arkisin yksi lääkäri. Toinen lääkäri on paikalla viikonloppuisin kello 10–18. Keskustelu riittävästä lääkärimäärästä on jatkuvaa.

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin varapuheenjohtajan Tuula Partasen mukaan yksi päivystäjä ei riitä.

– Enemmän voimaa tarvitaan. Riittävä vahvuus tulisi laskea kävijämäärien perusteella tulevan valmistelun yhteydessä.

Keränen näkee muutostarpeita enemmän päivystyksen toiminnassa kuin työntekijöiden määrässä.

– Päivystysvastaanotto tukehtuu, jos siellä ei pystytä hoitamaan potilasluokittelua oikein.

– Päivystystoiminta pitää analysoida ja pyrkiä siihen, että päivystyksessä hoidetaan ihan oikeasti vain päivystyspotilaita, eikä se ole huonosti toimivan päivävastaanoton korvike.

SEPPO RAUTIOVAARA

Kuvateksti

Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksen ihmiset ovat yhden organisaation alla ensi vuoden alusta alkaen. Kuvassa on päivystävä lääkäri Mikko Huokonen.

Kirjoittaja:
Anssi Silvennoinen