Categories
Artikkelit

Paperimiehiksi haluavia riittää, inssin aihioista pulaa

TENHO TIILIKAINENETELÄ-KARJALAN ammattikorkeakoulu sai täytettyä vain alle p

TENHO TIILIKAINEN

ETELÄ-KARJALAN ammattikorkeakoulu sai täytettyä vain alle puolet paperi-insinöörikoulutuksen aloituspaikoistaan tänä syksynä. Aloituspaikkoja oli kaikkiaan 40, niistä täydennyshakukierroksen jälkeen saatiin täytettyä 20.

– Tämä oli jo toinen vuosi perättäin, kun osa paperitekniikan aloituspaikoista jäi täyttämättä, suunnittelija Mirva Viiru kertoo.

Ilmiö ei ole puhtaasti eteläkarjalainen. Myös Tampereen ammattikorkeakoulussa paperi-insinöörikoulutuksen aloituspaikkojen täyttämisessä on ollut ongelmia. UPM:n teollisuusoppilaitoksella Valkeakoskella ei pariin lukuvuoteen ollut paperialan koulutusta.

Täydennyshakua Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulussa tarvittiin myös sähkötekniikan ja tuotantotekniikan koulutusohjelmissa sekä liiketalouden yksikössä kansainvälisen kaupan koulutusohjelmassa. Tulevia tradenomeja ei Venäjän kauppaan suuntautuminen kiinnostanut.

Tuotantotekniikassa aloittajia oli 17, aloituspaikkoja 25. Venäjän kaupassa oli kolmen opiskelijan vajaus aloituspaikkoihin verrattuna.

– Kun joissakin koulutusohjelmissa jäi vapaita aloituspaikkoja, muodistimme niiden vastapainoksi uudet ryhmät hoitotyöhön ja rakennustekniikkaan. Hoitotyön ylimääräinen ryhmässä on parikymmentä aloituspaikkaa, rakennustekniikassa 25.

Kaikkiaan Etelä-Karjalan ammattikoulussa oli syksyllä 520 aloituspaikkaa, aloittajia oli 9 enemmän.

AMMATTIOPISTON puolella ei hakijoista ollut pulaa peruskoulupohjaiselle paperin perustutkinnolle. Aloituspaikat täyttyivät viimeistä myöten, ylioppilaspohjaisista neljästä perustutkinnon paikasta kolme jäi vapaaksi.

Ammattiopistossa kaikilla perustutkintolinjoilla ei ole yhtä hyvä tilanne. Maatalousalan perustutkintoon ei saatu riittävästi halukkaita. Vähäistä kiinnostus oli myös metsäalan perustutkintoon. Metsuriksi haluavia löytyi kuusi, aloituspaikkoja Ruokolahden metsäkoululla oli jaossa 20.

Kirjoittaja:
Tenho Tiilikainen