Categories
Artikkelit

Saimaan ammattikorkeakoulu eteni pykälän päätösportaassa

Kuntayhtymän hallitus kannattaa Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun nimen- ja yhtiömuodon muutoksia. Valtuusto tekee lopulliset päätökset 14. helmikuuta.

HELI KARTTUNEN

LAPPEENRANTA. Kaakkois-Suomen korkeakoulukokonaisuus purjehtii myötätuulessa. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus hyväksyi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun nimenmuutoksen ja muuttumisen osakeyhtiöksi. Lopulliset päätökset ovat enää kuntayhtymän valtuuston siunausta vailla.

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Markku Paavoseppä kertoi, että hallitus hyväksyi yksimielisesti ammattikorkeakoululle uuden nimen tiistain kokouksessaan Lappeenrannassa.

– Katsoimme, että nimi Saimaan ammattikorkeakoulu Oy on hyvä. Se kertoo hyvin alueen sijainnin. Saimaa on alueena laaja, mutta ulkopuolisetkin osaavat sijoittaa sen tänne.

Kuntayhtymän hallitus on suopea myös osakeyhtiölle.

– Perusideana on, että koulutuskuntayhtymä omistaa uuden, perustettavan osakeyhtiön sataprosenttisesti.

Osakeyhtiö halutaan perustaa mahdollisimman pikaisesti, jotta se on toimintakuntoinen heti ensi vuoden alussa. Perustettavan yhtiön täytyy Paavosepän mukaan päättää ja valmistella monia kiinteään omaisuuteen ja henkilöstöön liittyviä asioita kuluvan vuoden aikana.

Näillä näkymin osakeyhtiö aloittaa toimintansa heti, kun valtuuston päätökset saavat lainvoiman ja yhtiö järjestäytyy.

Kuntayhtymän valtuusto päättää nimenmuutoksesta ja osakeyhtiön perustamisesta lopullisesti kokouksessaan 14. helmikuuta.

Kaakkois-Suomen korkeakoulukokonaisuuden muodostamisesta lähtee esitys opetusministeriölle. Sen mukaan Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston strategisen yhteenliittymän yhteistyö alkaa heti vuoden 2009 alusta.

Kuntayhtymän hallitus

valmisteli jo osakeyhtiön muodostamista hyväksymällä pieniä muutoksia koulutuskuntayhtymän perussopimuksen teksteihin. Koulutuskuntayhtymän valtuustosta perussopimuksen tekstimuutokset siirtyvät ylläpitäjäkuntien valtuustoihin päätettäviksi.

Maatilatalouden lakkauttamisasia siirtyi seuraavaan hallituksen kokoukseen helmikuuhun. Asiaa ei voitu ottaa käsiteltäväksi puutteellisen aineiston vuoksi.

Kirjoittaja:
Heli Karttunen