Categories
Artikkelit

Nuijamaantie on saamassa viisi kilometriä rekkakaistaa

ETTI KANTOLA LAPPEENRANTA. Raskaan liikenteen lisäkaistan rakentaminen Nuija

ETTI KANTOLA

LAPPEENRANTA. Raskaan liikenteen lisäkaistan rakentaminen Nuijamaantien varteen on myötätuulessa. Kaakkois-Suomen tiepiiri esittää, että rekoille rakennettaisiin viisi kilometriä uutta lisäkaistaa Karhusjärveltä Metsäkansolan maantien risteykseen.

Karhusjärventien ja Sunintien kohdalle tulisi alikulku jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Autot pääsisivät valtatien ali Lempiälän kohdalla.

Tiepiirin esiselvitys koskee Nuijamaantietä Kuutostien ja Metsäkansolan maantien välillä. Tuolle välille olisi myös tarkoitus tehdä vaihtuvat nopeusrajoitukset. Kuutostieltä Karhusjärvelle rekkojen pysähtymismahdollisuudet vähenisivät.

Tiepiirin tavoitteena oli alun perin leventää Nuijamaalle vievän tien piennarta. Kävi kuitenkin ilmi, etteivät edulliset piennarlevennykset riitä, sillä kapean valtatien leventämistarve olisi lähes sama kuin uutta rekkakaistaa rakennettaessa.

LAPPEENRANNAN tekninen lautakunta toteaa, että parannuksia pitäisi päästä toteuttamaan mahdollisimman pian. Lisäksi kaupunki toivoo rekkaparkin mahdollisimman ripeää rakentamista.

Tiepiirin esiselvitys oli talvella kaupunkilaisten nähtävänä. Asukkailta rekkakaistan jatkaminen ei saanut varauksetonta hyväksyntää. Alueen asukkaat pelkäävät tien varressa seisovien rekkojen heikentävän asuinviihtyisyyttä. Kaupunkilaiset vaativat muun muassa lisää pysähtymiskieltoja rekoille ja meluaitaa.

Rekkaliikenne Nuijamaalle on lisääntynyt selvästi uuden rajanylitysaseman käyttöönoton jälkeen. Nykyinen rekkojen parkkialue ja odotuskaista valtatien varressa eivät riitä purkamaan liikennemäärän aiheuttamia ongelmia.

Seuraavaksi tehtyä esisuunnitelmaa ja rekkajonohaittojen vähentämistä käsittelee Lappeenrannan kaupunginhallitus.

Kirjoittaja:
Etti Kantola