Pienten lasten päivähoitopaikoista pulaa Etelä-Karjalassa

Matala kotihoidontuki ajaa pienten lasten vanhemmat takaisin työelämään. Pienten lasten päivähoito vaatii paljon tilaa ja työntekijöitä.

HELI KARTTUNEN

Lappeenrannassa on pulaa pienten lasten hoitopaikoista. Myös vuorohoidon kysyntä on kasvanut, koska vanhemmat ovat työllistyneet palveluammatteihin kuten kauppoihin tai hoitotyöhön. Imatran kaupunki selvittää parhaillaan, tarvitaanko syksyllä lisää hoitopaikkoja.

Pienten lasten päivähoito asettaa haasteita paitsi päivähoidon sisällölle, myös puitteille. Maaliskuun 2008 alussa alle kolmivuotiaiden ryhmiä oli Lappeenrannassa 23.

Päiväkodissa hoitajalla saa olla vastuullaan korkeintaan neljä pientä lasta, kun yli kolmivuotiaita voi olla seitsemän lasta hoitajaa kohden.

– Pienet lapset tarvitsevat enemmän henkilökuntaa ja tilaa. Resurssitarve on 1,75-kertainen yli kolmivuotiaisiin verrattuna, kertoo Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg.

Päivähoitolasten määrä on Lappeenrannassa kasvanut vuoden 2006 toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun kaikkiaan 333 lapsella. Päivähoidossa oli kevään lopussa 2 208 lasta.

Lapsimäärän kasvu johtuu Willbergin näkemyksen mukaan vanhempien työllistymisestä. Äidit lähtevät töihin heti vanhempainloman jälkeen, kun aikaisemmin moni oli hoitovapaalla pidempään. Alle yksivuotiaana päivähoidon aloittavien määrä on myös kasvanut.

– Monelle taloudelliset seikat saattavat painaa ratkaisuissa, kun vaihtoehtoja on tarjolla.

Suunnitelmat uusien päiväkotien rakentamiseksi ovat Lappeenrannassa olemassa, ja osan rakentaminen on jo aloitettu. Lisätilaa pienten lasten hoitoon on haettu siirtämällä esikoulujen toimintaa koulujen tiloihin.

– Päivähoitokysymyksissä etusijalla ovat vanhempien toiveet. Moni haluaa pienet lapsensa mieluiten perhepäivähoitajalle, mutta kaupunki ei ole pystynyt palkkaamaan uusia perhepäivähoitajia, koska tulijoita alalle ei ole.

Imatran kaupungin ma. varhaiskasvatuspäällikkö Eeva-Kaisa Liukkonen kertoo, että viime vuosina pienten lasten hoitopaikkojen tarve on ollut Imatralla kasvussa.

Vuosina 2005-2008 alle kolmivuotiaiden määrä päivähoidossa on vaihdellut 200-240 lapsen välillä. Syksyllä 2005 alle kolmivuotiaita oli 203.

– Tälläkin hetkellä meillä on noin 50 hakemusta sisällä, joista alle 3-vuotiaita on kolmisenkymmentä.

Pienten lasten hoitopaikkojen tarpeeseen vaikuttaa Liukkosen mukaan työllisyyden parantumisen lisäksi syksyisin työllisyyskurssien alkaminen.

Monet vanhemmat hakevat hoitopaikkaa alle kolmevuotiaalle heti vanhempainrahakauden jälkeen.

– Hoitotuki on niin pieni, että pienten lasten äidit hakeutuvat heti vanhempainvapaan jälkeen töihin.

Moni työllistyykin pian, jolloin hoitopaikkaa tarvitaan heti.

Imatralla päiväkodeissa on vain kolme alle kolmevuotiaitten ryhmää. Pienet, alle kolmivuotiaat lapset sijoitetaan mieluiten perhepäivähoitoon.

– Yhdelle hoitajalle voidaan osoittaa vain kaksi 1-2-vuotiasta lasta. Haasteena on pienille lapsille tarkoitettujen hoitopaikkojen riittävyys.

Tällä hetkellä päiväkodit ovat täynnä ja vain joitakin hajapaikkoja on jäljellä.

Päivähoidon henkilökunnan määrä mitoitetaan hoidon tarpeen mukaan.

– Muutamassa päiväkodissa on tilaa, joten lapsia voidaan sijoittaa hoitoon palkkaamalla lisää henkilökuntaa.

Vanhemmilla on päivähoitolain mukaan subjektiivinen oikeus isomman lapsen päivähoitoon, vaikka vastasyntynyttä tai pientä lasta hoidettaisiin kotona. Liukkosen mukaan Imatralla suuri enemmistö vanhemmista hoitaa vanhempainvapaalla isommat lapset kotona.

Jotkut kuitenkin käyttävät päivähoito-oikeutta.

Taustalla vaikuttaa Liukkosen mukaan usein se, että vanhemmat pelkäävät menettävänsä vanhemman lapsen hoitopaikan, jos lapsi jää pois hoidosta.

Moni haluaa keskittyä vauvan hoitamiseen, ja isompi lapsi taas saa hoitopaikassa samanikäisiä leikkikavereita.

– Nuoret vanhemmat tuntevat jaksavansa paremmin, jos toinen lapsi on osan päivästä hoidossa.

Kirjoittaja:
Heli Karttunen