Categories
Artikkelit

Järvi-Suomen Portti haluaa tonttinsa kaupan neliöiksi

Lappeenrannan kaupungille jätetyssä kaavamuutos-hakemuksessa halutaan säilyttää 71 000 neliön rakennusoikeus. Tontille kaavaillaan kahta suurta liikekiinteistöä ja useaa pienempää.

HEIKKI SOPANEN

LAPPEENRANTA. Liiketilarakentaminen ei näytä hiipumisen merkkejä Lappeenrannassa. Järvi-Suomen Portti haluaa muuttaa teurastamonsa tontin Selkäharjussa liiketilatontiksi. Portti on jättänyt Lappeenrannan kaupungille asemakaavamuutoshakemuksen, joka mahdollistaa tontille tilaa vievän kaupan ja laajan tavaravalikoiman kaupan yksiköiden rakentamisen.

Järvi-Suomen Portti on teettänyt tontille alustavia suunnitelmia kahta suurta liikekiinteistöä ja useaa pienempää liiketilaa varten. Portti toivoo, että kun kaava muutetaan teollisuus- ja varastotontista liiketilatontiksi, tontin nykyinen, 70 800 neliön rakennusoikeus säilyy.

Tontin pinta-ala on 177 000 neliötä, ja rakennusoikeudesta on käytetty tyhjillään olevaa teurastamokiinteistöä varten 9 400 neliötä. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on 61 400 neliötä. Teollinen toiminta 12 vuotta vanhassa teurastamossa päättyi tämän vuoden tammikuussa.

Osuuskunta toivoo myös, että teurastamo muutetaan teollisuuskiinteistöstä liiketilaksi.

JÄRVI-SUOMEN Portin talousjohtaja Hannu Harju kertoo, että tontille ja teurastamokiinteistölle on etsitty uutta käyttöä viime elokuusta lähtien. Silloin tehtiin päätös teurastamon sulkemisesta ja noin 90 työntekijän irtisanomisesta.

Portin arvion mukaan Lappeenrannan seutu ja Pietarin alue tarjoavat ostovoimaa uusille kaupan yksiköille. Kaavamuutoshakemuksessa Portti sanoo, että uskoo löytävänsä yhteistyökumppaniensa tuella käyttäjät kaavoitettaville liiketiloille ja pystyy tarjoamaan Lappeenrannan alueen väestölle uusia kaupallisia palveluja ja työpaikkoja.

Portti toivoo, että kaupunki käynnistää samanaikaisesti omistamiensa kolmen viereisen tontin asemakaavamuutoksen liiketiloiksi. Portti arvelee löytävänsä käyttäjät myös kaupungin tonttien kaavoitetuille liiketiloille. Jos ei yksin, niin kaupungin kanssa yhteisvoimin.

TALOUSJOHTAJA Harju sanoo, että suunnitelmat ovat alustavia, ja valmista tontin käyttösuunnitelmaa ei ole vielä olemassa.

– Olemme vasta käynnistäneet kaavamuutokseen liittyvät keskustelut ja siihen liittyen jättäneet alustavat esitykset. Ne täsmentyvät kaavamuutoksen edistyessä. Pyrimme siihen, että olemassa oleva teurastamokiinteistökin säilyisi. Sehän on vasta reilu kymmenen vuotta vanha. Sen ympärille tulisi sitten muuta, kuten tilaa vievää kauppaa.

LAPPEENRANNAN kaupunginjohtaja Seppo Miettinen ja kaavoituspäällikkö Erkki Jouhki ovat myötämielisiä Portin kaavamuutoshakemukselle. Jouhkin mielestä paikka on mitä parhain liiketilatontiksi, kun kuutostiekin saadaan kuntoon.

– Alueella riittää rakennusoikeutta.

Miettisen mielestä Selkäharju on luonnollinen sijoituspaikka kaupan yksiköille Myllymäen täyttymisen jälkeen.

– Suhtaudun kaavamuutokseen myönteisesti. Sen yhteydessä pitää tarkastella Selkäharjun risteysaluetta kokonaisuutena, Portin tontin lisäksi myös kaupungin omistamia tontteja. Mahdollinen kaavamuutos pitää mielestäni laatia yhtenäisin perustein koko alueelle.

Myös Jouhki on valmis kaavoittamaan kaupungin teollisuustontit liiketiloiksi samantien.

Jouhki arvelee, että alueen kaavamuutos voisi tulla teknisen lautakunnan käsittelyyn aikaisintaan puolen vuoden kuluttua.

– Tulevien liiketilojen rakentamisen aikataulu määrittelee kaavoituksen aikataulun. Kaavamuutosta ei lähdetä tekemään ennen kuin alueelle tulijat alkavat olla selvillä. Siten ei tule ikäviä yllätyksiä.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen