Categories
Artikkelit

Okan Rutinkulmalle Valtakadulla lisärakennusoikeutta korvauksetta

Kaupunki ei ota kiinteistön arvonnoususta euronkaan korvausta. Perusteluna ovat tontin suuret perustamiskustannukset.

HEIKKI SOPANEN

LAPPEENRANTA. Rakennusliike Oka on saamassa korvauksetta lisärakennusoikeutta Rutinkulman tontilleen Lappeenrannan Valtakadulla. Yleensä kaupunki ottaa itselleen korvauksen arvonnoususta, joka yksityisen tontilla syntyy lisärakennusoikeuden myöntämisen myötä.

Rutinkulman tontin kohdalla esitetään, että rakennusoikeuden nousun kaupungille tuomasta 250 000 euron arvonnoususta vähennetään maanomistajalle aiheutuvat pakolliset menot.

Niitä kertyy laskennallisesti 252 000 euroa, kun nykyinen rakennus puretaan ja pilaantuneita täyttömaita vaihdetaan ennen kuin uutta päästään rakentamaan.

Siksi asemakaavamuutoksesta ei katsota tulevan Okalle maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamaa hyötyä. Näin ollen kaupunkikaan ei hyödy kaavamuutoksesta euroakaan.

Kaupunginvaltuuston 2004 hyväksymä maapoliittinen ohjelma antaa mahdollisuuden tällaiseen maanomistajan menojen huomioon ottamiseen.

Mahdollisuutta on käytetty aikaisemmin vain pari kertaa, yli vuosikymmen sitten Prisman tontin kaavoituksessa ja YIT:n Tenavapisteen tontin kaavoituksessa.

– Tämä on tapauskohtaista tarveharkintaa, Okan asian tekniselle lautakunnalle keskiviikkona esitellyt kaupungin maankäyttöjohtaja Jussi Salo sanoo.

Salo toimi kokouksessa teknisen toimialajohtajan Ensio Koikkalaisen sijaisena.

Lautakunta hyväksyi esityksen sekä asiaan liittyneen maankäyttösopimuksen ja esikauppakirjan yksimielisesti.

Salon mukaan Okan Rutinkulman tapauksessa tilannetta verrataan neitseelliseen maahan, joka on rakennuskelpoinen ilman ylimääräisiä kustannuksia.

– Neitseellisen maan arvonnousu on aivan toinen kuin tällaisen tontin, jossa joudutaan laittamaan kustannuksia, jotta päästään eteenpäin. Haemme tällä periaatteella vertailukelpoisuutta.

Oka aikoo purkaa Rutinkulman tontilla olevan vanhan liike- ja asuintalon ja rakentaa tilalle uuden ja suuremman. Oka on hakenut tontille asemakaavamuutosta rakennusoikeuden nostamiseksi 3 600 kerrosneliöön.

Voimassa olevassa asemakaavassa rakennusoikeus on 1 850 neliötä, ja vuoden 1989 yleiskaavan mukainen rakennusoikeus 2 770 neliötä.

KAAVAMUUTOS tontille on vielä meneillään ja siihen liittyen Oka ostaa kaupungilta tonttia varten noin 500 neliötä maata. Kauppahinta on 241 000 euroa, ja kaupunki saa rahat, kun asemakaavan muutos saa lainvoiman.

Tuolloin allekirjoitetaan myös varsinainen kauppakirja, ja kaupungin maiden omistusoikeus siirtyy Okalle. Siihen saakka Okalla on niihin vain hallintaoikeus.

Lautakunnan hyväksymä/pöydälle jättämä esikauppakirja liittyy kaupungin maiden myyntiin Okalle. Esikauppakirjassa sanotaan, että osapuolet voivat vetäytyä sopimuksesta, jos kaava ei ole lainvoimainen vuoden 2011 loppuun mennessä.

Määräaikaa voidaan tosin muuttaa molempien osapuolien yhteisellä sopimuksella.

Rutinkulman kiinteistö Valtakadun ja Anni Swanin kadun kulmassa siirtyi Okan omistukseen tarjouskilpailun jälkeen. Oka tarjosi tontista sen omistajille enemmän kuin YIT-Rakennus, jolla oli jo esisopimus rakennuksen ostamisesta.

Oka jätti tontin asemakaavamuutosta koskeneen hakemuksen kaupungille maaliskuussa 2008.

KUVATEKSTI

Arkkitehtitoimisto Ark’idea Oy

Havainnekuva uudesta Rutinkulmasta.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen