Categories
Artikkelit

Viipurin vanerin kaavamuutos

Seuraavaksi kaavaan ottaa kantaa Lappeenrannan kaupunginhallitus. Vaneritehtaan alueen asemakaavan muutos tulee yleisesti nähtäville.

LAPPEENRANTA. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle Viipurin vaneritehtaan alueen kaavamuutosehdotuksen hyväksymistä. Kaavamuutosalue sijaitsee Pallo-Tyysterniemessä Lappeenrannassa. Alueelle on suunniteltu mittavaa kerrostalokompleksia.

Aloitteen kaavan laatimisesta on tehnyt UPM-Kymmene Oyj ja Skanska Kodit Oy. Kaava mahdollistaa rakennustehokkuudeltaan 39 490 kerrosneliömetriä käsittävän asuinalueen rakentamisen lähelle kaupungin keskustaa.

Alueelle esitetään rakennettavaksi 5-12-kerroksisista taloista muodostuva asuinalue. Alue muodostuu tonttikadun ympärille rakennettavista neljästä korttelista, joista kaksi jää rannan puolelle. Alueen keskelle tulee suurkorttelialue.

Liikenne alueelle ohjataan Tyysterniementien kautta yhdestä liittymästä. Pysäköinti on järjestetty pääasiassa alueen pohjoisreunaan kaksitasoiseen pysäköintilaitokseen ja tonttikadun varrelle sijoittuville paikoitusalueille.

Lautakunnan jäsenistä Jarmo Nieminen (myö) ehdotti alueen tehokkuuden rajaamista 25 000 kerrosneliömetriin. Hän esitti myös rakentamisen ehdoksi arkkitehtuurikilpailua, jonka tavoitteena on rakennusten hienovarainen sovittaminen rantamaisemaan.

Niemisen ehdotusta ei kannatettu ja se raukesi. Hän jätti pöytäkirjaan esityksensä mukaisen eriävän mielipiteen.

Kirjoittaja:
Jyrki Nuottimäki