Categories
Artikkelit

Sarviniemen kaavaehdotus pohjustaa suurta loma- ja matkailukeidasta

Kaavamuutosehdotus muuttui vain vähän kesällä nähtävillä olleesta luonnoksesta. Kaava tarjoaa tontteja loma-asunnoille, omakotitaloille, hotellille ja luontokeskukselle sekä edellytykset vuoden 2012 loma-asuntomessuille.

LEENA SALLINEN

Taipalsaaren kunta on pannut Suur-Saimaan lomakylän ranta-asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville. Kaavamuutosta haki Saimaa Spirit Oy, joka aikoo rakennuttaa Sarviniemeen uuden suuren lomakeskuksen.

Yhtiö osti Sarviniemestä runsas vuosi sitten 85 hehtaaria maata ja Suur-Saimaan lomakylän rakennukset. 82 hehtaarin kaavamuutosalue on pääosin yhtiön maata.

Alueella on vanhastaan kaava vuodelta 1983, ja sekin mahdollistaisi mittavan lisärakentamisen. Kaavamuutoksella haetaan edellytyksiä nykyajan vaatimukset täyttävälle loma-asunto- ja matkailualueelle ja myös loma-asuntomessuille, jotka järjestetään Sarviniemessä vuonna 2012.

Kaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä viime kesänä. Ehdotuksiin on palautteen pohjalta tehty pieniä muutoksia.

Kaava-alueella on kaikkiaan 80 rakennuspaikkaa. Lomarakennuspaikkoja on 71, joista osalla säilyy lomakylän nykyistä rakennuskantaa. Rähjäisimmät mökit puretaan.

Rakennuspaikat sijoittuvat kortteleittain vanhan lomakylän kohdalle ja lähiympäristöön. Pääosa tonteista on tarkoitettu yksityisomistukseen tuleville loma-asunnoille.

Kaavaehdotuksen mukaan alue muuttuukin luonteeltaan yhteisön lomakylästä enemmän yksityisten loma-asuntoalueen suuntaan. Harjun päällä on seitsemän tonttia myös ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetuille pientaloille.

Matkailunkin tarpeisiin kaavaehdotuksessa on tarjolla useita varauksia. Harjun päällä on iso hotellitontti. Lähempänä rantaa on kortteleita matkailua palvelevalle rakentamiselle.

Suuren Sarviniemen tyvestä on varattu tontti luontokeskukselle. Sen vieressä on paikka näkötornille.

Suuri Sarviniemi jää pääosin luonnontilaan virkistysalueeksi. Niemen etelärannalla kunnan maakaistaleella säilyy yleiseen käyttöön tarkoitettu venesatama.

Sen viereen merkitty venevalkama on tarkoitettu ensisijaisesti lomakylän asukkaille samoin kuin Pienen Sarviniemen venevalkama.

Uusi yleiseen käyttöön tarkoitettu venevalkama on merkitty kaava-alueen eteläosaan. Harjun päällä varastorakennusten alue, jonne on tarkoitus tehdä veneiden säilytyspaikka.

Rantaviivaa kaava-alueella on kaikkiaan 3,6 kilometriä, ja se on pääosin yhteiskäytössä.

Omarantaisia tontteja on kuusi, joista loma-asunnoille on tarkoitettu kolme tonttia Pienen Sarviniemen tyvessä. Muut omarantaiset rakennuspaikat on tarkoitettu rantasaunoille ja takka- ja kokoustiloille.

Kaavaluonnoksessa omarantaisia mökkitontteja oli korttelin verran myös alueen länsirannalla, mutta kaavaehdotuksessa rantaan on jätetty kapea viheralue.

Puolustusvoimien läheisen ampuma- ja harjoitusalueen aiheuttaman meluriskin takia muutama mökkitontti on karsittu pois kaava-alueen eteläosasta. Armeijan alueen läheisyys on kaavaehdotuksen mukaan syytä tuoda esille kaikkien rakennuspaikkojen markkinoinnissa.

Lomakeskuksen omat ympäristövaikutukset on kaavaehdotuksen mukaan nyt tutkittu tarkkaan. Selvitysten mukaan saimaannorpillekaan ei pitäisi häiriötä syntyä.

Yhdyskuntahuollossa lomakeskus on ainakin aluksi omavarainen. Se saa lämmön maalämpönä Suur-Saimaan pohjasta, puhtaan veden lomakylän nykyisistä kaivoista, ja jätevesille rakennetaan puhdistamo kaava-alueen eteläosaan.

Ajan kanssa lomakeskukselle toivotaan yhteistyökumppania armeijan alueesta. Keskustelua on käyty ainakin yhteisestä jätevedenpuhdistamosta.

Tulevaisuuden ratkaisuna voi Sarviniemen ja armeijan alueen yhdistäminen siirtoviemärillä kunnan jätevesijärjestelmään, ja puhtaan veden otto Pönniälänkankaalle mahdollisesti rakennettavan vedenottamon verkostosta.

Kaavaehdotuksen on tehnyt diplomi-insinööri Kimmo Mustonen KimmoKaavasta Kuusamosta. Tavoitteena on saada kaava hyväksytyksi alkuvuodesta.

Kaavaehdotus on nähtävillä 29. tammikuuta saakka Taipalsaaren kunnanvirastossa ja kaavan laatijan kotisivuilla osoitteessa www.kimmokaava.fi.

KUVATEKSTI

SAIMAA SPIRIT OY

Kaava-alueella Saimaaseen sojottavat Suuri ja Pieni Sarviniemi jäävät pääosin luonnontilaan. Rakennuspaikat ovat ranta-alueella ja osin sieltä nousevan harjun päällä.

Kirjoittaja:
Leena Sallinen