Categories
Artikkelit

Sairaalaparkin kaava tulee nähtäville

Jyrki NuottimäkiLAPPEENRANNAN kaupunginhallitus päätti maanantaina asettaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin pysäköintilaitosta koskevan asemakaavan muutoksen nähtäville.14 päivän nähtävilläolon jälkeen kaava tuodaan uudelleen kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallitus edellyttää, että samalla hallituksen käsiteltäväksi tuodaan alueen liikennesuunnitelma.Teknisen lautakunnan käsittelyyn on puolestaan tuotava rakennustapaohjeet, joissa kiinnitetään huomiota muun muassa rakennusten sopeuttamiseen ympäristöön.Sote-piirin perustama kiinteistöyhtiö aikoo rakentaa pysäköintilaitoksen keskussairaalan alueelle Poliklinikka-rakennuksen eteen Imatrantien varteen.Sairaalaparkiksi nimettyyn taloon tulee 450 autopaikkaa neljään kerrokseen. Lisäksi ensihoidon ja sairaankuljetuksen yksikkö saa tilat rakennuksesta. Toimitiloista vastaava johtaja Jouko Partanen on toivonut Sairaalaparkin rakennustöiden käynnistyvän kesäkuussa.KAUPUNGINHALLITUS on pyytänyt tekniseltä toimialalta pariin otteeseen lisäselvityksiä alueen liikennejärjestelyistä ja niiden turvallisuudesta sekä havainnekuvaa parkkitalon sopivuudesta alueelle.Toimiala tutki liittymävaihtoehtoja viime vuonna, ja paremmaksi vaihtoehdoksi osoittautui kahden T-liittymän ratkaisu. Siinä Imatrantieltä tulisi liittymä Valtio Käkelän kadulle, johon puolestaan tulisi liittymä Ainonkadulta.Teknisen toimen mukaan tämä ratkaisu ei parantaisi merkittävällä tavalla liikenteen toimivuutta, mutta lisäisi liikenneturvallisuutta. Rakentamiskustannukset olisivat arviolta puoli miljoonaa euroa.TEKNINEN toimiala laski myös liikennemääriä. Simuloinnin perusteella Valto Käkelän kadulle suuntautuva liikenne toimisi tyydyttävästi, vaikka liikennemäärä kasvaisi nykyisestä kaksi ja puoli -kertaiseksi ruuhka-aikoina.Tätä kovempi liikennekuormitus vaatisi Ainonkadulle vähintään 30 metriä pitkää ryhmityskaistaa.

Jyrki Nuottimäki

Kirjoittaja: