Categories
Artikkelit

Tilinpäätöksestä pesämuna liikuntahalliin

Tenho TiilikainenRUOKOLAHTI. Ruokolahden kunnan viime vuoden tilinpäätös jätti pesämunan liikuntahallin rakentamiseksi. Kunnanhallitus esittää, että runsaan 1,5 miljoonan euron ylijäämästä 800 000 euroa osoitetaan liikuntahallin rakentamiskustannuksiin. Halli maksaa runsaat neljä miljoonaa euroa.Kunnan vuosikatteeksi tuli 2,7 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tulokseksi jäi 1,5 miljoonaa euroa. Kun liikuntahallin osuus otetaan tuloksesta pois, kasvoi kunnan vapaa pääoma runsaalla 750 000 eurolla. Jemmarahaa on nyt runsaat kuusi miljoonaa euroa.Hyvään tilinpäätökseen löytyy selitys tiukasta menokurista ja kohtuullisen hyvästä verotulojen kasvusta.Verotulojen kasvua avittivat kunnallisveroprosentin nosto sekä yhteisöveron kuntaosuuden korotus.KUNNAN LAINAMÄÄRÄ on runsaat 7,5 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvoi viime vuoden aikana vajaalla miljoonalla eurolla. Lainaa tar- vittiin muun muassa koulukeskuksen kolmannen peruskorjausvaiheen kustannuksiin.Kunnan asukasluvun lasku on Ruokolahdella pysähtynyt. Vaikka kuolleiden määrä ylittääkin edelleen selvästi syntyneiden määrän, niin muuttovoiton ansiosta kunnan väkiluku kasvoi edellisvuoteen verrattuna kolmella henkilöllä.

Tenho Tiilikainen

Kirjoittaja: