Categories
Artikkelit

Etelä-Karjalassa käydään sittenkin kauppaa loppiaisena

AVI toivoo, että ensimmäisestä kielteisestä päätöksestä valitettaisiin.

Outi Salovaara

Monipolvinen loppiaisen aukioloaikanäytelmä päättyi torstaina kauppakamareiden voittoon Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisesta AVIsta.

AVI myönsi torstaina iltapäivällä luvan 86 eteläkarjalaiselle myymälälle olla poikkeuksellisesti auki loppiaisena. Lupaa haki Etelä-Karjalan kauppakamari. Samalla kertaa poikkeusluvan saivat myös Kymenlaakso ja Häme kauppakamareidensa hakemuksesta.

Kaupat saavat ensi torstaina olla auki kello 12—21 Lappeenrannan, Imatran, Kotkan–Haminan, Kouvolan, Lahden sekä Hämeenlinnan seudulla. Auki saavat olla myös ne myymälät, jotka eivät erikseen hakeneet lupaa. AVI kuitenkin toivoo seurannan vuoksi ennakkoilmoitusta.

Etelä-Karjalan kauppakamarin alkuperäinen hakemus poikkeusaukioloista tuli AVIin 16. joulukuuta, ja joulun aatonaattona siihen tuli kielteinen päätös.

AVIn ylijohtaja Anneli Taina piti päätöstä vääränä. Tainan mielestä venäläisten ostosmatkailu on lain tarkoittama erityinen syy poikkeusaukiololle.

Asia otettiin uuteen käsittelyyn, ja kauppakamarit laativat 29. joulukuuta täydennetyn hakemuksen. Siinä oli muun muassa AVIn vaatimuksesta yksilöity ne myymälät, jotka halusivat pitää ovensa auki loppiaisena. Etelä-Karjalan kauppakamari teki myös pitkän listan alueen loppiaisen seudun tapahtumista.

Täydennetyn hakemuksen käsitteli Tainan sijainen, johtaja Esa Ellala, joka aluksi piti hakemusta perusteettomana.

Asiaan tarkemmin perehdyttyään Ellala tuli toiseen tulokseen: uudessa hakemuksessa oli sellaisia matkailuun ja tapahtumiin liittyviä erityisiä syitä, joiden perusteella poikkeuslupa oli perusteltu.

AVI totesi lisäksi, että loppiaisena on Suomeen suuntautuvasta matkailusta johtuva poikkeuksellinen kysyntätilanne, jolloin järjestetään myös matkailua tukevia tapahtumia.

Ellala toivoo, että kauppakamarit tekisivät valituksen hallinto-oikeuteen AVIn ensimmäisestä kielteisestä päätöksestä. Tuolloin tulisi kunnolla selvitettyä miten lakia oikein täytyy tulkita.

— Mitä eduskunta on ajatellut lakia säätäessään, siitähän tässä on kysymys. Hallinto-oikeuden päätös kun saataisiin, niin tiedettäisiin että ensimmäinen päätös on ollut väärä.

Ellala suosittelee, että jatkossa poikkeuslupahakemus tehdään aikaisemmin. Hänen mukaansa asian käsittelylle pitäisi varata ainakin kuukausi aikaa.

Vuoden alussa tuli voimaan laki, joka sallii vähittäiskauppojen olevan auki myös sunnuntaisin lukuunottamatta kirkollisia juhlapäiviä ja eräitä muita laissa mainittuja päiviä.

AVI voi erityisestä syystä myöntää poikkeusluvan vähittäiskaupan aukioloon kirkollisena juhlapäivänä kuten loppiaisena. Erityisiä syitä voivat olla kaupan sijainti, matkailu tai yleisötapahtumat.

Kirjoittaja:
Outi Salovaara