Yliopiston varat karttuivat Viipuri viisii

Viipurin taloudellinen korkeakouluseura lahjoittaa miljoona euroa Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Yliopiston keräystavoite on täyttynyt.

LAPPEENRANTA. Lappeenrannan teknillisen yliopiston varainkeruun tavoite on täyttynyt. Viipurin taloudellinen korkeakouluseura lahjoitti yliopistolle miljoona euroa peruspääoman kartuttamiseen.

Korkeakouluseuran suuren lahjoituksen ansiosta tavoitteena ollut viiden miljoonan euron keräyssumma ylittyy. Summa lahjoitettiin keskiviikkona.

Rehtori Ilkka Pöyhönen on tyytyväinen, että keräystavoite täyttyi alkuperäisessä aikataulussa. Varainkeruu on ollut työlästä, mutta sitä se on ollut kaikilla yliopistoilla.

VALTIO MAKSAA yliopistoille 2,5-kertaisena lahjoitetun summan. Niin sanottu vipuvaikutus jatkuu myös vuonna 2011. Valtion myöntämä lahjoitusten verovapaus jatkuu ensi vuonna.

Vielä ei tiedetä, maksaako valtio viipurilaiselle rahalle 2,5-kertaisen tuen. Kyse on siitä, katsotaanko korkeakouluseura liian läheiseksi vai riittävän etäiseksi lahjoittajaksi.

-Asiasta ei ole etukäteisselvyyttä. Varmasti valtiovalta tarkastelee tilannetta koko yliopistokentän tasolla, että mikä on kokonaispotti, Pöyhönen sanoo.

Varainhankintatyöryhmän johtaja Markku Lukka ei näe mitään estettä sille, etteikö korkeakouluseuran lahjoitukselle hyväksyttäisi korotusta.

VIIPURIN taloudellisen korkeakouluseuran asiamies Perttu Pohjonen muistuttaa, että korkeakouluseura ei ole vastaava organisaatio kuin yliopistojen omat tukisäätiöt.

-Vaikka seura on viime vuosina tukenut pelkästään Lappeenrannan yliopistoa, se voisi periaatteessa tukea myös muita yliopistoja, jos haluaisi.

-?Korkeakouluseura toimii täysin itsenäisesti suhteessa yliopistoon, Pohjonen sanoo.

YLIOPISTOJEN varainkeruuaikaa on jatkettu kesäkuun loppuun. Pöyhösen mukaan keräys jatkuu ilman tarkkoja tavoitteita.

-Monet yliopiston kanssa tiiviissä yhteistyössä olevat tahot ovat kertoneet, että he pystyvät päättämään lahjoituksesta vasta ensi vuoden puolella. Heidän ratkaisujaan odotamme.

Pöyhönen korostaa, että myös pienet lahjoitukset kelpaavat.

-On tärkeää saada suuri joukko ihmisiä yliopiston tueksi, vaikka pienillä summilla. Tällöin lahjoittajat ovat osa yliopiston tulevaisuutta ja kehittämistä.

-Sitä, miten paljon saamme pieniä lahjoittajia, voidaan pitää jonkinlaisena mittarina sille, miten tärkeäksi ympäristömme yliopiston kokee, Lukka sanoo.

KORKEAKOULUSEURA haluaa kunnioittaa viipurilaisten perustajiensa taloudellista ja kansainvälistä ajattelua koulutuksessa.

Seura myös haluaa tukea yliopiston tulevaisuutta kansainvälisenä teknillistaloudellisena yliopistona.

Lahjoituspäätös tehtiin Pohjosen mukaan kuukausi sitten. Hänen mukaansa oli selvää, että seura tukee Lappeenrannan yliopistoa.

Vesa Laitinen

Viipurilainen raha ojensi auttavan kätensä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle.

Viipurin taloudellinen korkeakouluseura

Perustettiin Viipurissa vuonna 1919.

Seuran perustajien tavoite oli kerätä varoja Taloudellisen korkeakoulun perustamiseksi Viipuriin.

Viipurin menetyksen jälkeen seura tuki teknillisen yliopiston perustamista mahdollisimman lähelle Viipuria, Lappeenrantaan.

Seuran tavoitteena on vahvistaa ja kehittää taloudellista korkeakouluopetusta.

Seura on nyt painottanut kansainvälisten tutkimusprojektien rahoittamista, lahjakkaiden tutkijoiden rekrytoimista sekä toiminnan kansainvälistämistä.

Kirjoittaja:
Ilpo Leskinen