Huumerikokset kasvoivat eniten Etelä-Karjalassa

Myös omaisuusrikoksien määrä kasvoi. Rikosten selvittämisprosentti nousi

Esa Vilenius

SUHTEELLISESTI voimakkaimmin Etelä-Karjalassa kasvoi viime vuonna poliisin paljastamien huumausainerikosten määrä. Niitä kirjattiin 34 prosenttia eli 106 kappaletta enemmän kuin edellisenä vuonna.

Törkeiden huumausainerikosten kasvu oli peräti 375 prosenttia (15 kappaletta).

Huumausainerikosten kasvua selittää se, että poliisi on rikoksia paljastamalla ja rikollisten toimintaa vaikeuttamalla pyrkinyt aktiivisesti rajoittamaan huumeiden levitystä ja huumeiden käyttöongelman pahenemista.

VAKAVIEN henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä laski selvästi. Pahoinpitelyrikosten määrä, 668 kappaletta, on täsmälleen sama kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan vakavissa henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa lasku oli selvästi valtakunnallista keskiarvoa suurempi.

Törkeitä pahoinpitelyjä kirjattiin 33, missä on laskua 31 prosenttia. Henkirikoksia yrityksineen kirjattiin kuusi.

Rikosten selvitysprosentti nousi huomattavasti. Kaikkien rikosten selvitysprosentti Etelä-Karjalassa oli neljä prosenttia maan keskiarvoa korkeampi. Rikosten määrän kasvusta huolimatta suhteellinen rikollisuus Etelä-Karjalassa on maan keskiarvoa selvästi alhaisempaa.

Etelä-Karjalassa kirjattiin viime vuonna omaisuusrikoksia 335 eli noin seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2009.

ETELÄ-KARJALASSA poliisin tietoon tuli viime vuonna yhteensä 21 928 rikosta. Kasvua kokonaisluvussa on viime vuodesta noin prosentti. Kokonaismäärän kasvu on hieman valtakunnallista keskiarvoa korkeampi.

Omaisuusrikoksia kirjattiin 5?148 kappaletta, mikä on seitsemän prosenttia edellisvuotta enemmän. Valtakunnallinen suuntaus omaisuusrikoksissa oli laskeva. Omaisuusrikoksissa lisäystä oli eniten moottorikulkuneuvon käyttövarkauksissa. Lisäys johtuu aktiivisesti toimineen pienen ryhmän tekemistä rikossarjoista. Niistä huomattava osa on selvitetty.

Liikennerikoksia kirjattiin 3 907, luvussa on laskua edelliseen vuoteen yli 11 prosenttia. Rattijuopumusrikokset laskivat 4,5 prosenttia, niiden kokonaismäärän oli 589.

Kirjoittaja:
Esa Vilenius