Categories
Artikkelit

Kaupunkiyhtiöistä ja Fly Lappeenrannasta vaaditaan erityistilintarkastusta

Anne Kotiharju LAPPEENRANTA. Vihreiden ja vasemmistoliiton valtuustoryhmät haluavat teettää erityistilintarkastuksen Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöissä ja Fly Lappeenrannassa. Ryhmät jättivät asiasta valtuustoaloitteen maanantai-illan valtuustossa. Erityistilintarkastus koskisi vuosia 2008-2010.Kirjanpidon lisäksi selvitettäisiin, onko yhtiöissä toimittu hyvää hallintotapaa noudattaen ja onko toiminta ollut yhtiöiden hallitusten päätösten mukaista, vai onko ylitetty toimivaltuuksia.Myös luottamushenkilöiden vastuuta pitäisi selvittää. Aloitteen mukaan on tarkistettava, ovatko yhtiöiden hallitukset ja toimitusjohtajat toimineet huolellisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti, sekä välttäneet liiallista riskinottoa.Lisäksi on katsottava, onko kaupungin omistajaohjaus toteutunut kaupungin konserniohjeiden mukaisesti ja onko kaupunginhallituksella ollut mahdollisuus osallistua omistajaohjauksen toteuttamiseen riittävästi.Aloitteessa todetaan, että julkisuudessa on tullut useaan otteeseen esille epäselvyyksiä ja epäilyksiä Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöistä sekä Fly Lappeenrannasta. Lisäksi valtuutetuilla on ollut vaikeuksia saada täsmällistä tietoa yhtiöiden toiminnasta, erityisesti toimitusjohtajan työsuhteen loputtua.Selvitys tarvitaan, jotta vellovasta keskustelusta päästään eteenpäin ja toiminnan oikeellisuus ja erilaiset vastuut paljastuvat.-Saataisiin tälle asialle viimein piste, kiteytti valtuutettu Virpi Junttila (vihr.).

Anne Kotiharju

Kirjoittaja: