Categories
Artikkelit

Vetovoimaa Linnoitukseen valliraitista alkaen

Linnoitus 2016 -raportissa on ehdotuksia alueen kohentamisesta vallien puusavotasta liikennesuunnitelman tekoon. Linnoituksen asemakaavakin pitäisi saada alulle tämän vuoden aikana.

LAPPEENRANTA. Linnoitus on hiljentynyt syksyyn varsin hyväkuntoisen ja siistin näköisenä. Oksakasa siellä täällä kertoo, että paikkojen puleeraaminen jatkuu.

Valleilla on tiedossa tavanomaista puistonhoitoa suurempi savotta. Huonokuntoisimmat ja aivan kivimuurin vieressä olevat puut poistetaan. Näin lukee Linnoitus 2016 -raportin toisessa toimenpide-ehdotuksessa, jonka nimi on valliraitin siistiminen.

Raportissa on visio Linnoituksen lähiajan kehittämisestä ja kaikkiaan 17 toimenpide-ehdotusta.

Valliraitti kuuluu alueen polkuverkoston kehittämiseen, jossa päivitetään myös luontopolku. Myös Linnoituksen hoitosuunnitelma päivitetään.

Alueelle suunnitellaan valaistus, joka lisää turvallisuutta ja tuo vallit ja rakennukset näyttävästi esiin. Työryhmän mielestä Linnoituksen pitää paistaa pimeällä komeana myös Kaupunginlahdelta katsottuna.

Kaduista Vesiportinkuja kaipaa raportin mukaan kohennusta.

Rakennuksista pitää vielä peruskorjata Majurskan takana oleva punainen hirsitalo, joka remontoidaan ehkä Bed & Breakfast -paikaksi, sekä urheilutalo, josta tulee ehkä kulttuuritapahtumien tyyssija.

Ravintola Wanha Makasiinin takana Satamatie 6:ssa oleva rakennus muutetaan ravintola- ja panimotilaksi.

Muidenkin Linnoituksen rakennusten käyttö vaatii raportin mukaan tarkistamista. Katariinan torin viereinen talo saattaa muuttua asuinkäytöstä yrityskäyttöön.

Matkailun edistämiseksi Linnoituksen opasteet pannaan kuntoon ja paikalleen Kuutostieltä alkaen, alueen verkkosivut uusitaan ja opastusinformaatiotekniikkaa kehitetään muutenkin. Linnoitus pääsee myös lopulta Lappeenrannan matkailustrategiaan.

Vetovoimaa alueelle haetaan tapahtumista, joista suurin uutuus olisi Katariinantorin antiikkimarkkinat.

Linnoituksen tärkein matkailuhanke on sotahistoriakeskus Kannas. Sille varataan A1-rakennus eli keltainen rakennus Linnoituksen länsilaidalla. Kannas-keskukselle on suunniteltu myös uudisrakennus A1-rakennuksen ja nykyisin kaupunginarkistona toimivan samannäköisen talon väliin.

Muu mahdollinen uudisrakentaminen ratkaistaan Linnoituksen asemakaavassa, jota Linnoitus 2016 -raportti petaa. Raportin mukaan asemakaava tehdään vuosina 2011-12 ja samalla alueelle tehdään myös liikennesuunnitelma.

Sen evästykseksi työryhmä tarjoaa shared space -mallia, jonka mukaan autoilijat, kävelijät ja muut liikkujat ovat tasavertaisesti yhteisessä tilassa.

Autoille osoitetaan parkkipaikat muualta kuin kadunvarresta, ja bussien pysäköinti Linnoituksessa kielletään kokonaan.

Raportin ensimmäisen toimenpide-ehdotuksen mukaan Linnoituksen alueen yhdyshenkilöksi nimetään Pauli Nupponen kaupungin palvelutuotannosta.

Kuvateksti

Tuuli Truhponen

Linnoituksessa asuva Maila Timperi ulkoili keskiviikkona Roomeo-koiran kanssa Linnoituksen itävallien päällä kulkevalla polulla.

Ruutikellari Linnoituksen länsivalleilla pitäisi raportin mukaan tuoda enemmän esiin. Nuoriso on jättänyt jälkensä senkin kattoon. Pahempaa jälkeä syntyy etelävalleilla, joita pitää jatkuvasti korjata ja siivota.

Rakennustyömaa pääsy kielletty, kertoo kyltti Linnoituksen länsilaidan rakennuksessa, joka on varattu Kannas-keskuksen tyyssijaksi.

Linnoitus 2016 -työryhmä

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Seppo Miettinen nimesi 1.4.2010 Linnoitus 2016 -kehitystyöryhmän.

Jäseninä oli kaupungin teknisen toimen, kehittämisyksikön, museotoimen, asuntopalvelun ja yrityspalvelujen (LSYP) edustajia.

Toimeksiantona koordinoida Linnoituksen kehittämistä, etsiä uusia ideoita alueen kehittämiseksi, lisätä sen matkailullista vetovoimaa ja tapahtumatarjontaa ja suunnitella ulkoilureittejä ja liikennejärjestelyjä.

Työryhmä julkaisi Lappeenranta 2016 -raporttinsa päivityksellä 2.8.2011.

Tekninen lautakunta hyväksyi osaltaan raportin 24.elokuuta.

Raportti menee vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Esitettyihin toimenpiteisiin yritetään saada kaupungin budjettirahoitusta ja EU-tukia.

Kirjoittaja:
Leena Sallinen