Categories
Artikkelit

Kesämäen päiväkotiin englanninkielistä esiopetusta

Outi SalovaaraLAPPEENRANTA. Viime syksynä toimintansa aloittaneessa Kesämäen päiväkodissa aletaan ensi syksynä antaa esiopetusta englannin kieltä painottaen.Päiväkodissa on tilat viidelle lapsiryhmälle, joista kaksi on esiopetusryhmiä. Toisessa näistä aloitetaan englantipainotteinen esiopetus, päätti Lappeenrannan kasvatus- ja opetuslautakunta maanantaina.Esikoululaiset, joiden ensisijainen koulu on Kesämäen koulu, otetaan Kesämäen päiväkodin esiopetukseen ennen muita valintoja. Lapset ryhmitellään suomenkieliseen ja englantipainotteiseen esiopetukseen hakemusten mukaisesti. Niille englantipainotteiseen päiväkotiin haluaville esikoululaisille, joiden ensisijainen koulu on muu kuin Kesämäki, Kesämäki katsotaan toissijaiseksi esiopetuspaikaksi.Opetuspaikan myöntämisen edellytys on tuolloin se, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta päiväkotiin sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.Jos englantipainotteiseen esiopetusryhmään hakee muilta oppilasalueilta enemmän lapsia kuin mitä ryhmään mahtuu, valinta tehdään arvalla. Jos toisella tai molemmilla vanhemmista englanti on äidinkielenä, otetaan nämä lapset esiopetukseen ennen arvontaa. Päiväkodin vieressä sijaitsevassa Kesämäen koulussa on Lappeenrannan kaupungin englanninkieliset luokat, jotka alkavat 1. luokalta.Englantipainotteiseen esiopetukseen osallistuminen ei takaa pääsyä Kesämäen koulun englanninkieliselle 1. luokalle, vaan oppilasvalinnat tehdään kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymin valintakriteerein. Englannin kielen taito ei ole edellytyksenä suomalaisille lapsille luokalle pääsyyn.

Outi Salovaara

Kirjoittaja: