Categories
Artikkelit

Taalikkalaan toinen kivilouhimo

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta joutui pyörtämään päätöksensä, koska maa-aineksen ottoluvan kieltämiselle ei löytynyt laillisia perusteluja. Lisääntyvä rekka-liikenne kauhistuttaa kyläläisiä.Helena RissanenLAPPEENRANTA. Taalikkalan kylä saa jo toisen kivilouhoksen lähinaapurikseen. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta joutui myöntämään maa-aineksen ottoluvan Rudus Oy:n Kivikaipian louhokselle. Kouvolan hallinto-oikeus nimittäin kumosi ympäristölautakunnan aiemman kielteisen päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Toisella kierroksella lupa heltisi, koska maa-ainesluvan voi evätä vain tietyillä tarkoin määritellyillä perusteilla, joita tässä tapauksessa ei ollut.— Ykkösluokan pohjaveden pilaantumisvaara tai terveyshaittaa aiheuttava melutaso voisivat esimerkiksi olla perusteena luvan epäämiselle, ympäristötarkastaja Sara Piutunen kertoo. Ympäristölautakunta perusteli aiempaa kielteistä päätöstään sillä, että kivirekat vaarantavat liikenneturvallisuuden kylän läpi kulkevalla tiellä. Myös kyläläisten laaja vastustus vaikutti.Muistutuksen lupahakemukseen teki kaksi kesämökkiläistä, Kasukkalan kylätoimikunta, 32 Taalikkalan kylän asukasta yhteismuistutuksella, Haapajärven metsästysseura, Järvimäentien kaksi asukasta ja Järvimäen yksityistien hoitokunta.Muistutuksen tekijöiden mielestä lupa perustuu vanhoihin karttoihin, joissa nykyinen loma-asutus ei edes näy. Lähimmät kesämökit ovat 150—250 eikä 900 metrin päässä kiviaineksen ottolaitoksesta.— Tarkastamme ajantasaisista rakennusrekistereistä, onko sellaisia rakennuspaikkoja, joita kartassa ei näy, Piutunen sanoo. Suurin huolenaihe on liikenne. Raskaiden kivirekkojen pelätään rikkovan tiet ja vaarantavan tielläliikkujat, erityisesti lapset ja koululaiset. Suunniteltu tieyhteys louhokselle halkaisisi läheisten karjatilojen laidunmaat.Kasukkalan kylätoimikunnan puheenjohtajan Jukka Poralin mukaan molemmissa päissä Taalikkalan kylää on hankaluuksia, kun Lemminkäinen ajaa toisessa päässä järveä ja Rudus alkaa ajaa toisessa.— Yksi esille tullut mahdollisuus on, että molempien louhosten liikenne siirtyisi kokonaan toiselle reitille. Uutta tietä tarvittaisiin alle kilometri, minkä jälkeen rekat ajaisivat Kaakontien kautta Vainikkalantielle, Porali sanoo.Kaakontien käyttäjät luonnollisesti vastustavat tätä vaihtoehtoa. Kivikaipian vieressä louhiva Lemminkäinen sai tammikuun lopulla lainvoimaiset maa-aines- ja ympäristöluvat, kun Korkein hallinto-oikeus teki päätöksensä valituksista. Yrityksen käyttämän Järvimäen yksityistien tietoimitus on kesken, ja siellä alkaa ympäristöselvitysten teko.Kartta alueesta Juha RikaKivikaipian louhosRudus Oy:n maa-aineslupa koskee kalliokiviaineksen ottoa Lappeenrannan Taalikkalan kylän Kivikaipian tilalla.1,5 hehtaarin alueelta kiviainesta saa ottaa 190 000 k-m 10 vuoden aikana.Tila sijaitsee noin 16 kilometriä Lappeenrannan keskustasta kaakkoon.Kyläkeskus, jossa on koulu, sijaitsee noin 900 metrin päässä louhoksesta.Naapurikiinteistöllä on toiminnassa Lemminkäinen Infra Oy:n kalliokiviaineksen louhinta- ja murskauslaitos.

Helena Rissanen

Kirjoittaja: