Categories
Artikkelit

Kannas-keräykselle armonaikaa syksyyn

Anne KotiharjuLappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva antaisi pahasti takkuavalle Kannas-keräykselle aikaa syyskuun puoliväliin. Jos siihen mennessä keräystavoite ei täyty, kaupunki luopuisi koko keskuksesta.Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina joidenkin keskustavaltuutettujen aloitetta Sotahistoriakeskus Kannaksesta luopumisesta.Keräysrahaa on aloitteen mukaan saatu 150?000-180?000 euroa. Alkuperäinen keräystavoite oli kaksi miljoonaa ja nykyinen pienennetty tavoite on 1,33 miljoonaa.Kaupunki on pienentänyt Kannas-keskusta niin, että se mahtuisi Linnoituksen yhteen rakennukseen. Samalla hinta on pudonnut kuudesta miljoonasta neljään miljoonaan euroon.Rahaa on mennyt tähän mennessä vajaat miljoona euroa, josta EU-rahaa on 140?000 euroa.Etelä-Karjalan museon mielestä hanketta pitäisi jatkaa. Linnoituksen matkailukäyttöä pitää edistää. Kannas elävöittäisi Linnoitusta ja toisi museolle uutta asiakasvirtaa.Jos Kannas-keskus ei toteudu, on museon mielestä tärkeää, että rakennus 1A:n kunnostus saatetaan loppuun ja tila otetaan käyttöön.Kaupungin on haettava Kannakselle myönnetylle valtionavulle maksatusta maaliskuun loppuun mennessä.Kaupunginjohtajan esityksen mukaan valtionavustusta eikä muutakaan rahaa saa käyttää Kannas-keskukseen ennen kuin rahakeräykselle asetettu välitavoite 1,33 miljoonaa on täyttynyt.Kannaksen rahoitus jakaantuu tasan kaupungin, keräyksen ja valtionosuuden kesken.Etelä-Saimaan kyselyn mukaan hallituksen enemmistö on jo valmis luopumaan Kannas-keskuksesta.

Anne Kotiharju

Kirjoittaja: