Categories
Artikkelit

Veroyllätys nosti kaupungin plussalle

Lappeenranta. Lappeenrannan kaupungin viime vuoden tulos parani suunnitellusta. Taustalla on verotulojen maksatus.

Kirjoittaja:
TIMO LAITAKARI

Ensin hyvät uutiset: Lappeenranta tekee viime vuonna voitollisen tilinpäätöksen.

Sitten huonot: Kyse ei ole mistään pysyvämmästä talouden paranemisesta. Taustalla on se, että kaupunki sai valtiolta verotulojen tilityksiä enemmän kuin budjetissa arvioitiin. Kyse on satunnaisista eristä, joita ei ole tulevaisuudessa luvassa.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva pitää tasapainoista tilinpäätöstä hyvänä pohjana tulevaisuudelle. Hän kuitenkin muistuttaa, että tiukkaa talouskuria on jatkettava ja tehty veronkorotus on tarpeellinen, jotta kaupungin velkaantuminen saataisiin pysäytettyä.

Kaupungin vuosikate, eli tulojen ja menojen erotus oli alustavien tietojen mukaan paras tällä vuosituhannella. Kaupungin investointitahti on kova, että kaupunki velkaantui silti viime vuonnakin 17 miljoonaa euroa. Summa on kolme miljoonaa vähemmän kuin talousarviossa arvioitiin.

Kaupungin vuosikatteessa ei näy Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten alijäämäinen tulos.

 

Talouden kannalta myönteinen asia on, että menopuoli pysyi erittäin hyvin budjetissa. Jarva jakoi tästä kiitosta toimialoille.

Kaupungin toimintamenot kasvoivat viime vuonna 2,4 prosentilla. Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen pitää kasvua melko maltillisena. Hän kiinnittää huomiota siihen, että palkkamenot jopa pienenivät. Eläkekulujen kasvu kuitenkin piti henkilöstökulut pienessä kasvussa.

 

Viime vuonna kaupungille kertyi verotuloja 266 miljoonaa euroa eli reilut seitsemän miljoonaa enemmän kuin budjetoitiin.

Naukkarisen mukaan yksi syy oli, että yhteisöveroja kertyi 1,8 miljoonaa odotettua enemmän. Toisaalta aikaisempien vuosien ansiotuloveroja tilitettiin ennakoitua enemmän ja verottaja vielä aikaisti maksatustaan tammikuulta joulukuulle.

– Nämä ovat yksittäisiä teknisiä tilityseriä, jotka ovat nyt sattuneet samaan vuoteen. Sen sijaan varsinainen veropohja oli ennakoitua hieman heikompi.

Naukkarinen korostaa, että satunnaiset erät verotuksessa eivät ole toistuvia. Veropohja ja valtionosuudet eivät kasva samaa vauhtia menojen kanssa.

Kaupungin lopullinen tilinpäätös valmistuu maaliskuun lopussa. Valtuusto käsittelee tilinpäätöstä tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kesäkuun alussa.

Timo Laitakari