Eteläkarjalainen on kiireetön kiukaanrakentaja

Työelämä | Internetin uratesti paljastaa eteläkarjalaisten työntekijöiden ominaispiirteet. Erot suurten kaupunkien välillä ovat yllättävän suuria.

 

Piirros Juha Rika

Kuuleha sie työnantaja. Mis sie tarvitset oikei hyvvää työntekijää, ni tääl on siule sellasia.

Rokan Antin itsevarmuudelle olisi nyt käyttöä työmarkkinoilla. Läheskään kaikki pomot kun eivät ole vielä oivaltaneet, miten erinomaisia me eteläkarjalaiset olemme työelämässä.

Muihin suomalaisiin verrattuna olemme korostuneen käytännönläheisiä, harkitsevia ja aloittamamme asian loppuun saattavia. Emme edes ole heti karkaamassa muualle, sillä viihdymme parhaiten tuttujen seurassa.

Eteläkarjalaisen työntekijän profiili käy ilmi Oikotie-sivuston uratestistä. Sen on viime kuukausina tehnyt yli 144 000 henkilöä, joista yli 2 200 asuu Lappeenrannassa tai Imatralla.

 

Uratestiin vastanneiden skaala ulottuu rippikouluikäisistä 70-vuotiaisiin, mutta kattavaan otokseen riittää keskittyminen aktiivityöikäisten vastauksiin. 70 prosenttia vastaajista on naisia, ja erityisen paljon vastauksia on tullut opiskelijoilta, työttömiltä ja lähihoitajilta.

— Koottu materiaali vastaa aika hyvin kuvaa koko työikäisestä väestöstä. Otos on riittävän laaja, jotta saamme tasaisesti vastauksia iän, ammatin ja sukupuolen mukaan, työpsykologisia testejä kehittävän Assessio Finlandin toimitusjohtaja Kimmo Feldt toteaa.

Testissä vastaajat arvioivat ominaisuuksiaan työntekijöinä. Osa kysymyksistä on otettu suoraan Pohjoismaissa käytössä olevasta persoonallisuustestistä.

Vastaavatko itsensä testaajat rehellisesti? Käsitys omista piirteistä voi olla enemmän toiveajattelua kuin todellisuutta.

— Itsensä esittäminen mahdollisimman suotuisassa valossa näkyy aina testeissä, mutta nyt ihmiset antoivat tietoa vain itselleen eivätkä mahdolliselle tulevalle työnantajalle. Siksi en näe tässä ongelmaa laajalla ryhmätasolla, Feldt arvioi.

Kimmo Feldt yllättyi huomattavista eroista suurten kaupunkien välillä. Jopa Lappeenrannan ja Imatran vastaukset poikkeavat selvästi toisistaan.

Imatralaisiin verrattuna lappeenrantalaisten kanssa on helpompaa tulla toimeen, sillä lappeenrantalaisen luonteenlaatu on tasaisempi ja paineensieto suurempaa. Myös sivistyksen merkitys korostuu.

Imatralaiset puolestaan ovat lappeenrantalaisia valmiimpia puolustamaan heikompia omalla kustannuksellaan. Tunneohjautuvuus ja mielikuvitusrikkaus on suurempaa ja toimiminen nopeampaa.

Etelä-Karjalan maaseutukuntien asukkaiden luonteenpiirteistä ei saatu analyysia, sillä havaintoja on liian vähän.

Kaupunkikohtaiset erot voivat selittyä erilaisilla opiskelumahdollisuuksilla. Jos paikkakunnalla on vahva tekninen leima, vastaukset ovat todennäköisesti erilaisia kuin ihmistieteisiin keskittyneissä kaupungeissa.

 

Ihmisten käsitys itsestään vaikuttaa paitsi työhön myös paikalliseen päätöksentekokulttuuriin. Etelä-Karjalassa korostuu perinteikäs, käytännönläheinen, huolellinen, uutuutta hieman karttava ja tarkka päätöksenteko.

— Päätöksenteon tarkkuudesta, huolellisuudesta ja käytännönläheisistä ratkaisuista on varmasti hyötyä. Haasteena voi olla se, miten kunnallisella tasolla saadaan ratkaisuja nopeammin käytäntöön, etsitään uusia vaihtoehtoja ja myydään niitä myös kansalle, Feldt huomauttaa.

Kaikkialla tarvittaisiin nyt uusia avauksia. Näyttää kuitenkin siltä, etteivät työntekijät ota ehdotettuja muutoksia lämpimästi vastaan.

— Suomalaisten paineensietokyky näyttää yllättävän alhaiselta. Työelämän muutokset ovat olleet viime aikoina sellaisia, ettei venymiskykyä enää löydy.

Vaikka monet uratestin kartoittamat persoonallisuuden piirteet ovat pysyviä, vastaukset heijastavat aina myös senhetkistä aikaa. Kimmo Feldt epäilee, että viisi vuotta sitten tulokset olisivat olleet aivan toisenlaisia.

 

Suomalaisten paineensieto-kyky näyttää yllättävän alhaiselta.

Kimmo Feldt

Työntekijöiden erityispiirteitä eri kaupungeissa

Lappeenranta ja Imatra: päätökset tehdään tarkkaan, yksi asia tehdään kerralla loppuun asti ennen kuin aloitetaan useita uusia, ollaan mieluummin käytännönläheisiä kuin teoreettisia, vaatimukset itselle mieluummin realistisia kuin liian korkeita, mieluummin ammennetaan tutuista ihmisistä kuin verkostoidutaan koko ajan uusiin.

Espoo: itsevarmuus, kova tempo ja uudet kontaktit.

Helsinki: korkeat vaatimukset itselle ja uusien ympäristöjen suosiminen.

Jyväskylä: empatia, jännityshakuisuus ja huolellinen päätöksenteko.

Kuopio: luova ajattelu, rationaalisuus ja perusteellinen päätöksenteko.

Lahti: kova tempo, sosiaalinen varmuus ja käytännönläheisyys.

Oulu: empatia ja suhteiden vaaliminen.

Tampere: luova ajattelu ja mielikuvitusrikkaus.

Turku: korkeat vaatimukset itselle ja harkitsevampi päätöksenteko.

Vantaa: nopea päätöksenteko, ihmisläheisyys ja perinteikkyys.

Kirjoittaja:
Anne Kokkonen