Categories
Artikkelit

Seniori-Saimaa tulee kalliiksi

Hyvinvointibisnes. Lappeenrannan kaupunki joutuu maksamaan suurimman osan Tiuruniemen entisen sairaalan ylläpitomenoista. Kumppani Holiday Club pääsee vähemmällä.

Anne Kotiharju

Lappeenrannan kaupunki joutunee maksamaan vielä vuosia valtaosan entisen Tiuruniemen sairaalan ylläpitokustannuksista. Viime vuonna tyhjillään kumisseen funkisrakennuksen ylläpitoon meni 210 000 euroa ja sitä edellisenä vuonna 353 000 euroa. Tämän vuoden tappioksi on arvioitu 256 500 euroa.

Tiurun kiinteistön omistavan Seniori-Saimaan toinen osakas on Holiday Club Resorts (HCR), joka omistaa yhtiöstä noin 30 prosenttia.

Vuonna 2010 perustetun Seniori-Saimaan suunnitelmat saada tiloihin hyvinvointi- ja terveysalan toimijoita tai senioriasuntoja eivät ole toteutuneet. Sittemmin on haikailtu myös hotellia. Ostajan löytäminen kiinteistölle on osoittautunut kaupungin arvion mukaan kohtuuttoman vaikeaksi.

 

HCR saa kaupungilta lisäaikaa täyttää yhteistoimintasopimuksessa sovittuja velvoitteita. HCR:n piti nostaa omistusosuuttaan Seniori-Saimaassa jo vuoden 2011 loppuun mennessä 40 prosenttiin. Se vastaisi 1,4 miljoonaa euroa yhtiön osakepääomasta.

Tavoitteena oli myös se, että yhtiölle tulee yhdestä kahteen ulkopuolista omistajaa lisää niin, että kaupungin omistusosuus putoaa enintään 30 prosenttiin. Näitä ei ole saatu.

Maanantaina kaupunginhallitus päätti jatkaa sopimuksen määräaikoja vuoden 2018 loppuun asti. HCR:n omistusosuuden kasvattamisen määräaika sekä HCR:n etuosto-oikeus kaavoitettuihin lähialueisiin siirtyvät näin eteenpäin.

 

Seniori-Saimaa on perustettu omistamaan ja kehittämään entistä Tiurun sairaalan aluetta sillä olevine rakennuksineen. Rakennuskantaa on 12 000 kerrosneliötä ja rakennusoikeutta 20 000 kerrosneliötä.

HCR:n toimitusjohtaja Vesa Tengman on aiemmin ilmoittanut, että HCR aikoo kehittää ensin naapurissa olevan Rauhan alueen loppuun, ennen kuin se mahdollisesti tarttuu Tiurun alueeseen. Rauhassa riittäisi rakennettavaa noin seitsemäksi vuodeksi.

Parantolasta hotelliksi?

Tiuruniemen tuberkuloosiparantola valmistui vuonna 1939.

Joutsenon vastaanottokeskus toimi päärakennuksessa vuosina 1993-2012.

Lappeenrannan kaupunki ja Holiday Club Resorts perustivat vuonna 2010 Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan Tiuruniemen alueen kehittämiseksi. Kaupunki omistaa yhtiöstä 70 ja Holiday Club 30 prosenttia.

Aluetta kehitetään terveys- ja hyvinvointipalvelujen, loma-asumisen ja matkailun kohteena.

Päärakennus on suojeltu. Siihen on mahdollista rakentaa laajennusosia eteläpuolelle ja koilliskulmaan parvekesiiven itäpuolelle. Lisäksi potilassiiven päälle saa tehdä lisäkerroksen.

Nykyisen Impilinnan paikalle saa rakentaa 8½-kerroksisen asuintalon. Holiday Club on ostanut Impilinna-kiinteistön.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju