Categories
Artikkelit

Karkkolassa noidutaan puhdistamoa

Lappeenranta. Kylän asukkaat ehdottavat uutta jätevedenpuhdistamoa Kukkuroinmäkeen. Kaupunki saa pyyhkeitä asian valmistelusta.

Heikki Sopanen

Pahaojantie kulkee Hyväristönmäkeen kaavaillun uuden jätevedenpuhdistamon läheisyydessä. Tien varrella on useita taloja, joista moni varsin uusia. Pertti Sinkko istuu vanhempaa vuosikertaa olevan talonsa pihamaalla ja noituu Lappeenrannan kaupungin suunnitelmaa uudesta puhdistamosta.

-Ne tekevät, mitä haluavat. Aikovat rakentaa jätevedenpuhdistamon asutuksen liepeille. Puhdistamoa varten tehdyn kaavan raja menee aivan tuossa lähellä, Sinkko viittoo.

Hänen mielestään puhdistamon paikan valinnassa ei ole käytetty järkeä. Hän sanoo, että puhdistamo on tuoreessa osayleiskaavaehdotuksessa piirretty keskelle ympäröiviä asutusalueita.

-Hanhijärvi, Ojala-Tuomela, Karkkola, Sinkkola. Puhdistamo tulisi vaikuttamaan tuhansien ihmisten elämään. Peltoaukealla hajuhaitat leviävät kilometrien päähän. On aivan selvää, ettemme halua puhdistamoa tänne.

Kaupungin laatima osayleiskaavaehdotus, joka mahdollistaa puhdistamon rakentamisen Hyväristönmäkeen, oli alkukesästä nähtävillä. Lähiseudun asukkaat jättivät ehdotuksesta kymmeniä muistutuksia. He olivat arvostelleet kaupungin suunnitelmia jo maaliskuussa pidetyssä asukastilaisuudessa, jossa kerrottiin tulevasta.

Yksi arvostelijoista oli Sinkko, jolla on puhdistamolle vaihtoehtoinen sijoituspaikka ja perustelut.

-Kukkuroinmäki. Siellä on jo jätetoimintaa ja valmiit tiet. Puhdistetut jätevedet voisi johtaa Kukkuroinmäestä Rakkolanjokeen, jos se vesi on niin puhdasta kuin väitetään.

Sinkko ihmettelee, miksi Kukkuroinmäki ei kelpaa kaupungin virkamiehille.

-Jussi Salon (kaupungin tekninen johtaja) kerrotaan sanoneen asukastilaisuudessa, että Kukkuroinmäkeen puhdistamo ei tule.

Pahaojantien varrella asuva Kati Kostiainen arvostelee kaupunkia puhdistamohankkeen surkeasta tiedottamisesta.

-Asukastilaisuuksista on kerrottu muille kuin maanomistajille vain netissä. Kaikilla ihmisillä ei ole nettiyhteyttä.

Kostiaisen perheen talosta on 700 metriä tulevalle puhdistamolle. Kati Kostiainen sanookin suhtautuvansa puhdistamoon erittäin kielteisesti.

-Ainakin, jos sinne tulee mädättämö. Sen hajuhaitat tulevat olemaan suuria.

Kostiainen on kertonut mielipiteensä kahteen otteeseen kaavan laatijoille.

Hän vakuuttaa valittavansa, jos kaava hyväksytään.

-Kukkuroinmäki on parempi paikka. Tämä on liian lähellä tiivistä asutusta.

Kaksi Karkkolan kylän asukasta ei halua puhua omilla nimillään. Liekö syynä se, että heillä ei ole mitään puhdistamon tuloa vastaan. Esimerkiksi talon arvon romahtaminen ei pelota.

Ainoa asia, joka mietityttää, on mahdollinen hajuhaitta ja rakennusaikaiset liikennejärjestelyt.

Kaavamuistutuksia

”Asun Hiessillassa Ukonmäenkadulla. Vastustan uuden jätevedenpuhdistamon sijoittamista Pahaojantien eteläpuolelle. Jätevedenpuhdistamon sijainti näin lähellä useita, osin vielä laajenemassakin olevia asuinalueita tulee aiheuttamaan hajuhaittaa lähiympäristön asukkaille.”

”Tuntuu ihmeelliseltä, että puhdistamo voidaan sijoittaa liito-oravien asuinalueiden väliin. Puhdistamon vaikutusalueella on viisi leipomoa sekä lukuisia muita yrityksiä. Puhdistamon vaikutusta kiinteistöjen arvoihin ei ole tutkittu ollenkaan.”

”Asutamme maatilaa, joka ollut sukupolvien ajan erittäin tärkeä elinkeinotoiminnan kautta sekä arvomaailman pohjana terveeseen elämään ja arvoihin. Nyt Hyväristönmäen jätevesipuhdistamon suunnitelmat uhkaavat tehdä tyhjäksi kaiken työn ja elämän arvot.”

”Hyväristönmäen koko alue (70 ha) on suunniteltu nykyisen asutuksen keskelle. Haittavaikutukset ovat mittavat. Tästä johtuen vastustamme koko hanketta Hyväristönmäelle. Asiasta tiedottaminen asukkaille on ollut todella surkeaa.”

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen