Kaupunki kestittää omissa tiloissaan

Edustus. Lappeenranta käyttää yksityisistä tiloista eniten Kehruuhuonetta ja Kasinoa. Imatra puolestaan kylpylää, Neitsytniemen kartanoa ja Valtionhotellia.

Kaisa Juntunen

Imatran ja Lappeenrannan kaupungit pyrkivät järjestämään tilaisuuksiaan etupäässä omissa tiloissaan. Lappeenrannan kaupunki järjestää edustustilaisuuksia useimmiten Raatihuoneella ja kaupungintalossa.

— Ajoittain järjestämme tilaisuuksia myös muissa tiloissa, kuten teatterissa ja museossa. Joskus vastaanottoja on järjestetty myös kirjastossa, kertoo Lappeenrannan kaupungin viestintäjohtaja Alina Kujansivu.

Imatran kaupunki järjestää tilaisuutensa pääosin kaupungintalon talvipuutarhassa sekä Kulttuurikeskus Virrassa.

 

Tilaisuuden luonne ja osallistujamäärä ratkaisevat, minkä paikan kaupunki milloinkin varaa.

— Kaupungin omien tilojen lisäksi käytämme myös muita paikkoja, kuten Kehruuhuonetta ja Kasinoa. Niihin päädymme erityisesti silloin, kun on tarvetta isolle tilalle, Alina Kujansivu kertoo.

 

Imatran kaupunki käyttää ulkopuolisista tiloista eniten Imatran kylpylää, Neitsytniemen kartanoa ja Valtionhotellia. Kaupunki pyrkii järjestämään sekä edustustilaisuuksia että erityisesti kaupungin omia tilaisuuksia vuorotellen eri paikoissa.

— Pyrimme kohtelemaan mahdollisimman yhdenvertaisesti kaikkia sellaisia tilojen myyjiä, jotka pystyvät tarjoamaan kaupungin tarpeisiin ja kulloiseenkin tilaisuuteen soveltuvia tiloja, sanoo Imatran hallintojohtaja Marita Toikka.

Kaupungin omia tilaisuuksia ovat esimeriksi hallituksen ja valtuuston tilintarkastuspäivällinen ja jouluruokailu.

 

Lappeenrannassa on riittävästi valinnanvaraa erilaisten tilaisuuksien järjestämistä varten, Alina Kujansivu toteaa.

— Edustustilaisuuksiin voisi käyttää enemmänkin tiloja, jotka ovat normaalisti muussa käytössä, kuten museoita ja teatteria, hän toteaa.

Marita Toikan mukaan Imatralla on valinnanvaraa paikkojen lukumäärän suhteen, mutta hän toivoo vaihtelua niiden tarjoamiin palveluihin.

— Tilojen tarjoajia voisi haastaa ottamaan rohkeammin tarjontaan mukaan paikallista ruokaa ja kulttuuria sekä kansainvälistä palveluvalmiutta.

Marita Toikka kertoo, että Imatralla etsitäänkin uusia ja luovia ratkaisuja tilaisuuksien järjestämiseen.

— Kun tarjosimme kutsuntojen yhteydessä iltatilaisuuden puolustusvoimien henkilökunnalle, se järjestettiin Vuoksen vartta kulkevassa saunalautassa. Käsitykseni mukaan vieraamme olivat siihen varsin tyytyväisiä, Toikka sanoo.

 

Imatran ja Lappeenrannan kaupunginhallitus ja -valtuusto isännöivät noin 5—10 tilaisuutta vuodessa.

Lappeenrannan kaupunki on vähentänyt erilaisten tilaisuuksien järjestämistä huomattavasti viime vuosien aikana.

 

Kirjoittaja:
Kaisa Juntunen