Ainonkatu räväköityy

Lappeenranta. Uuden ravintolan julkisivu ei ollut läpihuutojuttu. Lopputulos on alkuperäistä suunnitelmaa huomattavasti hillitympi.

Anne Kotiharju

Lappeenrannan Kaupunginlahden maisema saa uuden maamerkin Ainonkatu 35:een tulevasta ravintolasta. Rakennustyömaan kyltin kuvasta voi nähdä, että entinen pappila ja sittemmin toimistorakennus muuttuu nykyistä näyttävämmäksi.

-Siihen tehdään totaalinen, aika räväkkä muutos, kuvailee rakennustarkastaja Päivi Salminen.

Salmisen mukaan sisällä runkona on vanha vuonna 1941 valmistunut ja vuonna 1989 laajennettu rakennus.

-Mutta nyt se muuttuu hyvin erinäköiseksi.

Salminen myönsi heinäkuussa rakennusluvan laajennukseen ja rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen.

-Näin pienet projektit menevät virkamiespäätöksellä eivätkä vaadi lautakuntakäsittelyä. Tämä on aivan eri asia, kuin jos kyseessä olisivat esimerkiksi Ainonkadun terassitalot.

Läpihuutojuttu lupa ei suinkaan ollut, vaikka muutokset ovatkin asemakaavan mukaisia eikä rakennusta ole suojeltu. Rakennuksen soveltuvuus ympäristöön arvioitiin kaupunkikuvatyöryhmässä. Ryhmässä on mukana kaavoituksen, rakennusvalvonnan, museon, teknisen toimen ja keskushallinnon edustajia.

-Se olikin pitkä prosessi. Ensimmäinen versio oli tätä toteutettavaa vielä lennokkaampi. Suunnitelmaa jalostettiin useampaan kertaan, kertoo Salminen.

Salmisen mukaan rakennus laajenee noin 150 neliöllä nykyisestä ja kasvaa korkeutta noin metrillä.

Kaupunkikuvatyöryhmä piti hyvänä sitä, että rakennus saadaan ravintolakäyttöön. Rakennus ehti jo olla tyhjillään, ja nyt Kaupunginlahdelle tulisi toivottua elämää. Vuodelta 1973 olevassa, vanhassa asemakaavassa rakennusta ei ole suojeltu.

Paikalle oli valmisteltu jo uutta asemakaavaa, mutta kun rakennus sai venäläisen omistajan, kaavamuutos raukesi.

Työryhmään kuuluva Etelä-Karjalan museon rakennustutkija Laura Hesso toteaa rakennuksen olevan joka tapauksessa rakennushistoriallisesti kiinnostava ja paikan kaupunkikuvallisesti merkittävä. Museolta ei erikseen pyydetty lausuntoa muutoksiin.

-Museon kannalta vuoden 1989 laajennuksessa valmistunut rakennus oli tasapainoinen ja onnistunut. Tämä uusi muutos vie rakennusta erityyppiseen suuntaan, Hesso muotoilee.

Hesso toteaa, että jokaisen Kaupunginlahdelle avautuvan rakennuksen muutoksissa on käytettävä tarkkaa harkintaa.

-Paikka on kaupunkikuvallisesti hirveän tärkeää aluetta.

Työryhmän jäsen, asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori kertoo, että prosessin aikana luvanhakijaa on ohjattu ja hanketta työstetty hyvässä yhteishengessä.

-Toki työryhmässä tiedostimme, että rakennuksella on suojeluarvoa ja että muutos tehdään arvokkaassa Kaupunginlahden miljöökokonaisuudessa.

Työryhmä pitää muutosta Veijovuoren mukaan ”ihan kohtuullisena reunaehdot ja toiminnan vaatimukset huomioon ottaen”.

Pappilasta ei tullut konsulaattia

Tuulikki ja Väinö Löyskän suunnittelema rakennus valmistui vuonna 1941 kappalaisen pappilaksi.

Vuonna 1989 valmistuivat Ainonkadun puoleinen kaari sekä taustan lisäsiipi.

Rakennus on toiminut panimon toimistona ja insinööriyrityksen käytössä.

Vuonna 1996 siihen kaavailtiin Venäjän konsulaattia.

2000-luvun alussa Tietolinja osti rakennuksen, rakennus oli viimeksi toimistona.

Vuonna 2015 Galina Trofimova ja Arseni Trofimov ostivat rakennuksen.

Rakennukseen tulee 140-paikkainen ravintola, minkä lisäksi ulos tulee 74 paikkaa. Rakennustyöt ovat kesken.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju