Assi Group kaadatti suojellut puut

Lappeenranta. Yhtiön mukaan suojelumerkinnästä ei informoitu heitä. Puut istutetaan uudelleen viimeistään kesäkuussa.

Anne Kotiharju, Markus Kuokkanen

Lappeenrannan vanhan Armilan koulun korjannut Assi Group on kaadattanut luvatta puita koulun vierestä.

Suojellulta arboretum-alueelta kaadettiin 14 kookasta puuta sekä 11 pienempää puuta ja pensasta vuonna 2014.

Lisäksi muualta kaadettiin yhdeksän puuta.

Kaupungin rakennustarkastaja Päivi Salmisen mukaan asemakaavassa suojeltu arboretum tuhottiin täysin.

Rakennuslautakunta käsittelee asiaa tiistaina.

Assi Groupin edustaja Markku Hokkanen kertoo, että puut kaadettiin, koska suojelumerkintä ei ollut asianomaisten tiedossa.

-Käytettiin vanhaa asiakirjaa, jossa sitä suojelumerkintää ei ollut, hän selittää.

Uusimmassa kaupungille toimitetussa vastineessa Hokkanen alleviivaa, että kun kaavaa uudistettiin, suojelumerkintä tuli jossain vaiheessa mukaan ilman keskusteluja ja siitä ei informoitu Assi Groupia.

-Varmaan ne, jotka puunkaatoa tekivät, eivät siinä kohdassa tajunneet varmistaa asiaa, hän sanoo.

Kaupunki vaati useaan kertaan puuston uudellen istuttamista ennen kuin sai yhtiöltä istutussuunnitelman.

Rakennusvalvonta sai tiedon kaadetuista puista kesällä 2014. Assi Groupin toimitusjohtajan Ossi Vilhun tuolloisen selvityksen mukaan puita oli raivattu, mutta ei suojeltua puustoa.

Suojellut puutkin oli kuitenkin kaadettu. Kaupunki vaati Assi Groupia palauttamaan puiston kaupunginpuutarhurin ohjeiden mukaisesti. Se piti istuttaa vuoden 2015 lokakuun loppuun mennessä.

Assi Group pyysi istutuksille jatkoaikaa ja lupasi, että työ tehtäisiin seuraavana keväänä. Kun tarkastusinsinööri tarkasti tontin viime lokakuussa, siinä kasvoi heinikkoa.

Viime marraskuussa kaupunki asetti istutuksille uuden määräajan ja velvoitteen tehdä ne sakon uhalla.

Uudessa selvityksessä Vilhu myönsi, että puusto poistettiin ympäristön siistimistarkoituksessa ja se tapahtui väärinkäsityksen seurauksena.

Hän toivoi, että uudet puut voitaisiin istuttaa, kun kokonaisratkaisu alueesta on syntynyt. Yhtiö kävi samaan aikaan neuvotteluja kaupungin kanssa viereisen tontin (Armilan u-koulun) kaupasta ja lisärakentamisesta.

Kaupungin tekninen toimi vastasi suojelumerkinnän pysyvän kaavassa riippumatta siitä, millaisia järjestelyjä viereiselle tontille tulee.

Viimeinen selvityspyyntö Assi Groupille lähti 9. tammikuuta. Markku Hokkanen antoi selvityksen ja istutussuunnitelmat. Hokkasen mukaan tarkoitus ei ollut viivyttää puiston palauttamista, vaan saada aikaan parempi puistosuunnitelma.

Hänen mukaansa puut kaadettiin, koska koulurakennukseen oli kohdistunut ilkivaltaa, ja puut olivat tarjonneet siihen näkösuojaa. Lisäksi yhtiöllä ei ollut tietoa kaupan jälkeen ilmestyneestä kaavamerkinnästä.

Tiistain esityslistan mukaan rakennuslautakunta vaatisi arboretumin palautusistutusta kesäkuun loppuun mennessä. Markku Hokkanen kuitenkin sanoo, että asia on jo järjestetty.

-Me olemme tilanneet sen palautustyön jo tehtäväksi. Sinänsä asiassa ei ole enää mitään ihmeellistä ainakaan meidän puolelta.

Puut istutettava heinäkuuhun mennessä

Assi Group oli kaatanut luvatta vuonna 2014 vanhan Armilan koulun tontilta yhteensä 34 puuta, joista 25 sijaitsi suojellulla arboretum-alueella.

Arboretum-puisto on palautettava, koska puiden kaataminen oli asemakaavan, rakennusjärjestyksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain vastaista.

Tontin alueelle ei olisi voinut saada puiden kaatolupaa.

Palautusistutus on tehtävä ensi kesäkuun loppuun mennessä kaupunginpuutarhurin ohjeistuksen mukaisesti.

Rakennuslautakunta käsittelee asiaa tiistaina.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju, Markus Kuokkanen