Categories
Artikkelit

LTY aloittaa Lahdessa uuden DI-ohjelman

HEIKKI SAIRANENLAPPEENRANTA. Lappeenrannan teknillinen yliopisto käynnistää ensi elokuussa uuden tuotantotalouden diplomi-insinööriohjelman Lahdessa. DI-ohjelmassa insinöörit, kuten opisto- ja amk-insinöörit ja muotoilijat voivat opiskella työn ohessa diplomi-insinööreiksi. Aiemmin Lahdessa on voinut opiskella muuntokoulutustyyppisesti diplomi-insinööriksi, mutta nyt LTY tarjoaa ensimmäistä kertaa tutkinto-opetusta Lahdessa. – Koulutusohjelman sijainti hyvien kulkuyhteyksien päässä Lahdessa tarjoaa laajalle joukolle aikuisopiskelijoita mahdollisuuden hakeutua koulutukseen, sanoo professori Janne Huiskonen.- Monesti teknisen alan insinöörien toimenkuva ja työtehtävät muuttuvat työkokemuksen myötä sellaisiksi, että talouden ja johtamisen osaamista tarvitaan entistä enemmän. Heille tuotantotalouden DI-opinnot sopivat erinomaiseksi täydennyskoulutukseksi.Tuotantotalouden DI-ohjelmassa pääaineeksi voi valita joko toimitusketjun johtamisen tai suorituskyvyn johtamisen. Ohjelman laajuus on 120 opintopistettä ja se kestää 2-3 vuotta. Huiskosen mukaan lähiopetusta on kaksi lukuvuotta, minkä jälkeen opiskelijat tekevät diplomityön.Opetus noudattaa LTY:n tuotantotalouden tutkintovaatimuksia. Korkeakoulujen arviointineuvosto on valinnut tuotantotalouden osaston jo kolme kertaa valtakunnalliseksi yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi.Hakuaika ohjelmaan alkoi maanantaina ja päättyy helmikuun 26. päivänä.

Categories
Artikkelit

Palvelujen takkuamiseen on syytä varautua alkuvuodesta

Peruspalvelut säilyvät sote-piirissäkin ruokolahtelaisilla, mutta päätöksenteko loittonee kauemmaksi. Uuden ATK-järjestelmän käyttöön ottaminen hidastaa palvelujen saatavuutta vuoden ensimmäisinä kuukausina. Monet ostopalvelut siirtyvät Imatralta Lappeenrantaan. TENHO TIILIKAINENRUOKOLAHTI. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin käynnistyminen vaikuttaa Ruokolahdella annettaviin terveyspalveluihin ainakin alussa hidastavasti. Lääkärin vastaanotolle annetaan tammikuussa aikoja vain kiireellistä ja välttämätöntä hoitoa vaativille potilaille.- Vastaanottoaikoja hoitajille ja lääkäreille on alkuun vähemmän käytössä, koska uuden ATK-järjestelmän käyttöönotto hidastaa alussa työtä merkittävästi, sote-piirin pohjoisten kuntien avohoidon ylilääkäri Matti Lampinen sanoo.Lampinen pyytääkin kuntalaisilta kärsivällisyyttä alkuvuoden aikana, koska moni toiminta tehdään uudella tavalla sote-piirissä, ja uusien toimintatapojen sisäänajo vie oman aikansa. Lampisen arvion mukaan tähän menee 2-3 kuukautta.- Muutoin lääkäripalvelut pysyvät ennallaan eli lähipalveluina. Myös psykiatri käy terveysasemalla kahtena päivänä kuukaudessa. Nuorisopsykiatrin kanssa on myös alustavasti sovittu, että hän tulee käymään terveysasemilla. Muiden erikoislääkäreiden käynneistä ei ole vielä sovittu.Laboratorio- ja röntgenpalveluissa ei tapahdu Ruokolahdella muutoksia. Imatran antamia palveluja voidaan myös käyttää. Sote-piiri ostaa Ruokolahden Ensihoito ky:ltä entiseen malliin ruokolahtelaisten sairaankuljetus- ja ensihoitopalvelut.Jo aiemmin on sovittu, että ruokolahtelaisten lääkärin iltapäivystys säilyy ainakin toistaiseksi Honkaharjussa. Sen sijaan Honkaharjun sairaalan käyttö loppuu ruokolahtelaisilta ensi vuoden alusta.- Piiri ei aio ostaa Imatralta erikoislääkäripalveluja eikä sairaalapalveluja, joten ruokolahtelaisia ei voida siellä enää hoitaa.Erikoissairaanhoitoa vaativat vuodeosastopotilaat hoidetaan Etelä-Karjalan keskussairaalassa.- Ruokolahden terveysaseman vuodeosastolla hoidetaan entiseen tapaan potilaita, niin akuutteja, kuntoutettavia kuin kroonikoitakin. Joku ruokolahtelainen saattaa joutua hoitoon myös piirin Parikkalan akuuttihoidon vuodeosastolle, Lampinen sanoo.Myös psykiatrian ja päihdeosaston käyttö Imatralla loppuu. Korvaavat palvelut piiri tuottaa Armilan sairaalan poliklinikalla tai Etelä-Karjalan keskussairaalassa Lappeenrannassa.SOSIAALITOIMESSA Ruokolahdella nykyinen henkilökunta jatkaa työssään.- Hoidamme edelleen lastensuojelua, lastenvalvojan tehtäviä, vammaishuoltoa, toimeentulotukiasioita ja päihdeasioitakin, mutta emme yhtä itsenäisesti kuin nyt, sosiaalijohtaja Kaarina Paukkala sanoo.Paukkalan mukaan he voivat tehdä tarveharkinnan perusteella päätöksiä oman kunnan ja piirin palveluista, mutta ei piirin ulkopuolisista ostopalveluista.Lopullisen päätöksen piirin ulkopuolisista palveluista tekee talousvastuussa oleva sote-piirin päällikkö.- Imatran kaupungin palveluja voi käyttää vain näiden päälliköiden antamalla luvalla. Täten esimerkiksi Imatran päihdeklinikalle, Imatran turvakotiin ja Imatran kasvatus- ja perheneuvolaan ei uusi ruokolahtelainen asiakas voi hakeutua suoraan. Palvelu on haettava piirin alueelta.RUOKOLAHDELLA joudutaan luopumaan myös muutamista joustavista käytännöistä.- Olemme sidottuja piirin yhteisiin menettelytapoihin. Esimerkiksi toimeentulotukeen oikeutettu ei voi enää nostaa tukea samalla matkalla käteisnostona pankista, vaan tuki lähetetään hänelle keskitetysti Lappeenrannasta.Myös Paukkala toivoo asiakkailta malttia ja kärsivällisyyttä alkuvuoden ajaksi.- Henkilökunnallamme tulee olemaan myös kova työ oppia kaikki uudet ATK-ohjelmat, joita emme ole muun työn ohella ehtineet opetella, mutta jotka on pakko ottaa heti käyttöön. Tämä aiheuttaa varmasti hidastumista asiakaspalvelussa ensimmäisten kuukausien aikana.KUVATEKSTIES-ARKISTO/MIKA STRANDÉNEnsihoidossa ei Antti Kososen mukaan tapahdu Ruokolahdella muuta muutosta kuin se, että palvelujen ostajana on kunnan sijasta sote-piiri.Categories
Artikkelit

Kivisalmen taajamametsiä harvennetaan ja hakataan

ILPO LESKINENLAPPEENRANTA. Kivisalmen taajamametsiä on hakattu joulun molemmin puolin. Puustoa on pääosin harvennettu, kun taas kasvunsa lopettanutta kuusikkoa on kaadettu kokonaan.Hakkuita on tehty Piiluvankadun pohjoispuolella vanhan ja uuden asuntoalueen välillä. Hakkuut ovat siirtyneet uimarannan lähelle.Metsätalouspäällikkö Risto Laukas kaupungin teknisestä toimesta kertoo, että kyseessä on taajamametsien hoitosuunnitelmiin perustuva hakkuu. Metsäsuunnitelma on teknisen lautakunnan hyväksymä, ja hakkuulla on maisematyölupa.Työ alkoi joulun alla, koska korjuukelit ovat hyvät lumipeitteen ja pakkasen takia. Maastoon jää vähemmän jälkiä.Piiluvankadun pohjoispuolella on harvennettu 9,1 hehtaarin alue sekä tehty 1,3 hehtaarin aukko.Laukas kertoo, että aukolta kaadetuista kuusista oli kymmenesosa lahoja, mikä on tavallista enemmän.Hakkuu oli hänen mukaansa tarpeen, koska kuusikko olisi lähivuosina kuivunut pystyyn ja ollut jopa vaarallinen.Tarkoitus on monipuolistaa puuston rakennetta, ja hakkuualalle istutetaan kuusta ja koivua. Harvennetuilta alueita korjataan hakkuutähteet pois.Voisalmensaaressa on tarkoitus käsitellä kaikkiaan 24 hehtaarin alue. Muilla metsäkuvioilla tehdään harvennushakkuita. Puuta arvioidaan saatavan kaikkiaan noin 1 950 kuutiota.


Categories
Artikkelit

Konnunsuo jäähtyi -35,5 asteeseen

Konnunsuo oli sunnuntaina Suomen toiseksi kylmin paikkakunta Kuusamon Kiutakönkään jälkeen. Pakkanen kiristyi alavilla laaksopaikoilla. Sää jatkuu edelleen kylmänä.Categories
Artikkelit

Pastori näppäilee kitaraa

TENHO TIILIKAINENRUOKOLAHTI. Ruokolahden seurakunnan pastori Jani Lamberg sanoo palanneensa lähes juurilleen tullessaan runsas vuosi sitten Ruokolahden seurakuntaan seurakuntapastoriksi.Sivullista saattaa moinen tuntemus hiukan oudoksuttaa. Kolmekymppinen Lamberg on syntynyt ja kasvanut Kerimäellä, opiskellut papiksi Helsingissä.- Tämä on ensimmäinen papin paikkani. Kun paikka Ruokolahdelle tuli auki, päätin hakea sitä oitis. Mieli palaa veden ääreen, Saimaan rannalle, Lamberg sanoo.Toinen asia, joka on Ruokolahdella tuntunut kotoisalta on kirkko. Kerimäellä on maailman suurin puukirkko, komea ja suuri on myös Ruokolahden seurakunnan pyhättö.- Kirkot ovat yleis- ja varsinkin sisäilmeeltään hyvin samanlaiset ja todella kauniit molemmat. Tämä ei ole mikään ihme, sillä rakentajakin on ollut sama: Theodor Johan Tolpo, Lamberg sanoo.Kolmas asia, johon Lamberg on mieltynyt on ihmisten samankaltaisuus, välittömyys.- Täällä niin kuin Kerimäelläkin seurakuntalaiset ovat helposti lähestyttäviä.MUSIIKKI ja kirjallisuus ovat aina kuuluneet Juha Lambergin elämään. Molempia hän pystyy myös hyödyntämään papin työssään.Papin arki ei Lambergia ole yllättänyt.- Osasin arvata, mitä tämä työ on ja pidän työstäni. Papin arki on tosin sitä, etteivät nopeat kauppareissut onnistu ainakaan omalla paikkakunnalla. Ihmiset tulevat juttelemaan ja se on myös hyvä asia.Kotoa Lambergilta löytyy kolme kitaraa ja nurkasta rummut. Rumpujen paukuttelu on kuitenkin jäänyt viime aikoina vähemmälle. Aikaisemmin Lamberg on toiminut rumpalina iskelmämusiikkia soittaneessa kokoonpanossa. Voisi soittaa vieläkin, jos sopiva yhtye löytyisi.- Ruokolahtelaiset ovat niin avarakatseisia, ettei heitä varmastikaan hätkäyttäisi moinen asia millään lailla.Lambergien perheeseen kuuluu puolison lisäksi kaksi ja puolivuotias tytär sekä viime marraskuussa syntynyt poika.- Aloitamme ensi vuonna seurakunnan kerhotilassa Kompassissa isä-lapsi -kerhon. Toivottavasti sitä kautta saamme uutta kosketuspintaa myös nuoriin perheisiin.Lambergia harmittaa se, että seurakunnan bändin harjoitustilat eivät enää jatkossa ole bändin käytettävissä entisessä kirkkoherranvirastossa. Uusia tiloja ei ole vielä löytynyt.KUVATEKSTITENHO TIILIKAINENMusiikista ja musikaalisuudesta on Jani Lambergin mukaan suuri hyöty myös papin työssä.