Categories
Artikkelit

Työnantaja: Kaikki tehty niin kuin pitää

Helena RissanenLAPPEENRANTA. Auto-Eekoon johtajan Jari Anttilan mukaan yt-neuvottelut sujuivat asiallisesti, ja ne käytiin loppuun.— Kaikki on tehty sillä tavalla kuin pitää, Anttila sanoo.Hänen tiedossaan ei ole, että neuvottelut tai irtisanomiset olisi riitautettu.Työntekijäpuolen edustajat eivät ole allekirjoittaneet Auto-Eekoon yt-neuvottelujen toisen kokouksen pöytäkirjaa.Yt-neuvottelujen pöytäkirjoja ei Anttilan mukaan tarvitse allekirjoittaa.— Yt-menettelylaissa ei ole sellaista määräystä, että kaikkien pitää allekirjoittaa neuvottelumuistiot. ANTTILAN mukaan yt-neuvotteluilla päätettiin varautua lomautuksiin.— Kolme irtisanottiin ja lomautukset koskivat muutamia henkilöitä. Irtisanotuissa oli sellaisia, jotka pääsivät eläkeputkisysteemiin. Toimet perustuivat tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin.Anttilan mukaan Auto-Eekoo ei irtisanonut luottamusmiestä, vaan varaluottamusmiehen— Se on aivan eri asia. Varaluottamusmiehen työsuhdeturva ei ole sama kuin luottamusmiehen. IRTISANOMISTEN sopuisuudesta Anttila toteaa, että ”ainahan neuvotteluja joudutaan käymään”. Se, että irtisanotut olivat vanhimmasta päästä olevia työntekijöitä, johtui Anttilan mukaan siitä, että pyrittiin käyttämään pehmeämpiä systeemejä. Imatran kolarikorjausyksikkö oli yt-neuvotteluissa ilmoitettu lopetettavaksi. Anttilan mukaan yksikkö lopetetaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Korikorjaustyöt keskitetään Lappeenrantaan.— Siirsimme näitä sopeuttamistoimia pitkään ja odotimme markkinoiden elpymistä. Automarkkinat laskivat viime vuonna lähes 40 prosenttia, ja se ei voi olla vaikuttamatta autoliikkeen toimintaan.Categories
Artikkelit

Yliopisto mukaan EU:n laajaan ilmastohankkeeseen

Johanna SjöholmLAPPEENRANTA. Lappeenrannan teknillinen yliopisto osallistuu Euroopan unionin laajaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävään hankkeeseen.Tutkimuksessa selvitetään, miten hiilidioksidin pääsemistä ilmakehään voisi välttää kiinteitä polttoaineita poltettaessa ja miten bioenergian käyttöä voisi laajentaa.Hanke maksaa unionille 17 miljoonaa euroa, josta Lappeenrannan teknillinen yliopisto saa miljoonan.Hankkeeseen osallistuu tutkimuslaitoksia ja yrityksiä eri puolilta Eurooppaa ja Kanadaa. Suomesta mukana on Lappeenrannan teknillisen yliopiston lisäksi Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT.TUTKIMUKSEN keskeinen tavoite on selvittää polttoaineiden polttamisessa käytettävän leijukerrostekniikan mahdollisuuksia.- Tekniikan etuna on, että samassa laitoksessa voidaan käyttää useita eri polttoaineita ja samalla voidaan saada matalat päästöt. Esimerkiksi Kaukaan biovoimalaitoksessa käytetään leijukerrostekniikkaa, kertoo energianmuuntojärjestelmien mallintamisen professori Timo Hyppänen.Hyppäsen mukaan Suomi on edelläkävijä leijukerrostekniikan tutkimuksessa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tehtävä EU-hankkeessa liittyy tekniikan mallinnukseen.- Kun leijukerrosprosesseja kehitetään, kokeita tehdään pienessä kokoluokassa Meillä on malleja, joilla pystymme kuvata tekniikan käyttäytymistä teollisessa luokassa. Pystymme siis arvioimaan, mikä on tekniikan käytännön tason merkitys.