Categories
Artikkelit

Suomenniemen valtuusto pohti palvelujen suuntaa

Anne Kokkonena SUOMENNIEMI. Kevyen luokan esityslista poiki tavanomaista tuikeampaa nokittelua maanantaina Suomenniemen valtuustossa. Osansa saivat sekä Etelä-Savon kaatunut Mainio-hanke, kirjaston siirto kunnantaloon sekä tuleva kuntaliitoksen esiselvitys.Ensimmäiseksi valtuusto ärhenteli Lappeenrannan seudun rakennuskaavasta, josta oli pudotettu pois Kauriansalmen kehittämisestä kertovat merkit. Perussuomalaisten Hilkka Kiesilä katsoi asiakirjan korostavan maaseudun alasajoa ja osoittavan, miten väheksytty asema Suomenniemellä ja Valtatie 13:lla on maakunnassa.Kirjaston mahdollinen siirto kunnantaloon otettiin esiin tiedotusasiana, mutta valtuutetut kävivät pitkän keskustelun hankkeen yksityiskohdista. 16 000 euron rakennuskustannuksia pidettiin epäilyttävän alhaisina.- Jos näin pyritään säästöihin, epäilen päästäänkö niihin. En pidä järkevänä kirjaston siirtämistä kunnantaloon, epäilevänä tuomaana esiintynyt Raimo Ruotsalainen (sd.) ilmoitti.Kunnanjohtaja Anne Ukkonen kertoi uudistuksen helpottavan sekä henkilöstön töiden järjestämistä että parantavan kirjastopalveluja. Ilman uudelleenjärjestelyjä vähän käytetyn kirjaston olemassaolo voi pian olla vaakalaudalla.TERVEYSPALVELUJEN suunnasta valtuutetut esittivät erilaisia mielipiteitä. Toiset lähestyisivät nyt Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä, toiset pitivät kiinni Mikkelistä.- Etelä-Karjala rakentaa kovaa vauhtia omaa organisaatiotaan ja aika ajaa pian ohi joistain kuvioista, Ukkonen muistutti.


Categories
Artikkelit

Alijäämän suuruus yllätti Savitaipaleella

Anne KokkonenSAVITAIPALE. Puolen miljoonan euron alijäämä oli ikävä yllätys Savitaipaleelle. Negatiiviseen tulokseen oli toki varauduttu, mutta vuoden 2009 talousarviossa alijäämä arvioitiin vain noin 173 000 euroksi.- Alijäämä syntyi homerakennuksista ja niiden poistoista. Toisaalta vanhenevan väestön korkeaan hoitoisuusasteeseen on pystytty Savitaipaleella vastaamaan, kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi arvioi.Entiseen tyyliin ei kuitenkaan voida jatkaa, sillä verotulokertymä ei lupaa hyvää. Vielä viime vuonna verotulot nousivat edellisvuodesta 3,3 prosenttia, tälle vuodelle ennakoidaan verotulojen laskua.- Päättäjillä on oltava kanttia tehdä muutoksia palvelurakenteeseen. Aikamoista keskustelua aiheesta on syntymässä, Iso-Mustajärvi ennustaa.VÄKILUKU jatkoi Savitaipaleella laskuaan ja putosi ensi kertaa alle 4 000:n. Uusia nuoria asukkaita kaivataan kuntaan nyt enemmän kuin koskaan.- Uskomme, että alkavalla kouluhankkeellakin on merkitystä, kun muuttoa paikkakunnalle harkitaan. Lapsiperheiden palvelut ovat meillä kauttaaltaan korkeatasoisia, Iso-Mustajärvi mainostaa.Iso-Mustajärven mielestä Savitaipale on varautunut aika hyvin tuleviin isoihin investointeihin. Kunnan omavaraisuusaste on parempi kuin Suomen kunnissa keskimäärin, eikä lainaa ole kuin 45 euroa asukasta kohden.- Missään tapauksessa elämänusko ei ole mennyt tämän tilinpäätöksen takia, eikä kuntaa ryhdytä säästämään hengiltä, Iso-Mustajärvi vakuuttaa.


Categories
Artikkelit

Suomenniemi yllätti historiallisella tuloksella

Anne KokkonenSUOMENNIEMI. Reilusti ylijäämäinen tilinpäätös syntyi Suomenniemellä kreivin aikaan. Kuntaliitoksen esiselvitystä miettivän pikkukunnan neuvotteluvara kasvoi hyvän taloudellisen tuloksen ansiosta ratkaisevasti.560 000 euron ylijäämää voi luonnehtia kunnanjohtaja Anne Ukkosen mukaan historialliseksi. Vuoden 2003 jälkeen kunta näet on tehnyt vuosittain vain alijäämää.Vielä viime keväänä Suomenniemellä varauduttiin 51 000 euron alijäämään, mutta kolmen prosentin kustannussäästötavoite tehosi toivotulla tavalla. Loppuvuonna toimintamenoja leikattiin edellisvuoteen verrattuna 190 000 eurolla, mikä on kunnan koko huomioon ottaen huomattava saavutus.- Tuloksen saavuttamisessa on kuitenkin huomioitava yhä vinoutunut tulorakenne. – Metsänmyyntitulot ja satunnaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot paransivat tulosta huomattavasti, Ukkonen huomauttaa.INVESTOINNIT olivat viime vuonna edellisvuotta huomattavasti korkeammalla tasolla. Merkittävimmäksi investoinniksi muodostui maa-alueen hankkiminen Myllysillan lähettyviltä asuntotuotantoa varten.- Väestömäärä kasvoi vuoden aikana kahdeksalla asukkaalla. Tulevilla kaavoitusratkaisuilla uskotaan olevan vaikutusta kasvun jatkumiseen voimakkaampana tulevaisuudessa, Ukkonen arvioi.Vaikka kuntatalous saatiin käännettyä parempaan suuntaan, tulevaisuuden haasteet ovat melkoiset. Talouden lisäksi on syytä olla huolissaan kunnan strategisesta liikkumavarasta sekä henkilöstön saatavuudesta.

Categories
Artikkelit

Tilinpäätöksestä pesämuna liikuntahalliin

Tenho TiilikainenRUOKOLAHTI. Ruokolahden kunnan viime vuoden tilinpäätös jätti pesämunan liikuntahallin rakentamiseksi. Kunnanhallitus esittää, että runsaan 1,5 miljoonan euron ylijäämästä 800 000 euroa osoitetaan liikuntahallin rakentamiskustannuksiin. Halli maksaa runsaat neljä miljoonaa euroa.Kunnan vuosikatteeksi tuli 2,7 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tulokseksi jäi 1,5 miljoonaa euroa. Kun liikuntahallin osuus otetaan tuloksesta pois, kasvoi kunnan vapaa pääoma runsaalla 750 000 eurolla. Jemmarahaa on nyt runsaat kuusi miljoonaa euroa.Hyvään tilinpäätökseen löytyy selitys tiukasta menokurista ja kohtuullisen hyvästä verotulojen kasvusta.Verotulojen kasvua avittivat kunnallisveroprosentin nosto sekä yhteisöveron kuntaosuuden korotus.KUNNAN LAINAMÄÄRÄ on runsaat 7,5 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvoi viime vuoden aikana vajaalla miljoonalla eurolla. Lainaa tar- vittiin muun muassa koulukeskuksen kolmannen peruskorjausvaiheen kustannuksiin.Kunnan asukasluvun lasku on Ruokolahdella pysähtynyt. Vaikka kuolleiden määrä ylittääkin edelleen selvästi syntyneiden määrän, niin muuttovoiton ansiosta kunnan väkiluku kasvoi edellisvuoteen verrattuna kolmella henkilöllä.


Categories
Artikkelit

Säästötalkoot pitivät Taipalsaaren pinnalla

Jyrki NuottimäkiTAIPALSAARI. Taipalsaaren viime vuoden säästöohjelmat purivat ja kunta pinnisti vuosikatteensa 0,4 miljoonaa euroa plussan puolelle.Viime vuodesta kunta selvisi rimaa hipoen. Se kirjasi tilinpäätökseen runsaan 0,6 miljoonan euron alijäämän, joka katetaan edellisinä vuosina kertyneistä 1,2 miljoonan euron ylijäämistä.Taipalsaari korjasi talouttaan noin 480 000 euron säästöillä. Henkilöstömenoja kunta karsi 93 000 euroa. Säästöjen tehoja söivät vuoden aikana lähinnä sosiaali- ja terveystoimeen hyväksytyt lisämäärärahat.- Ilman säästöjä vuosikate olisi painunut kuitenkin reippaasti miinukselle, sanoo kunnanjohtaja Jari Willman.KUNNAN talous ei ole kestävällä pohjalla. Kuluvan vuoden budjetti on laadittu jo valmiiksi pakkasen puolelle, joten tuloja ja menoja on tasapainotettava.- Olemme valmistelleet uutta säästöohjelmaa. Sen taso on Willmanin mukaan auki, mutta paljon yli 250 000 euron ei ole mahdollista mennä.Kunta yrittää pienentää menojaan henkilöstökuluista ja toiminnan rakenteista. Viime vuonna lakkautettiin kaksi koulua, mutta niin isoja leikkauksia nyt ei tehdä, Willman kertoo.- Säästöpolitiikan liikkumavara on pieni, koska runsaan 22 miljoonan euron käyttömenoista noin puolet menee sote-piirin palveluihin.Kunnanhallitus saa säästöohjelman eteensä kahden viikon kuluttua.WILLMANIA harmittaa, että esimerkiksi Savitaipaleen valtionosuudet ovat melkein puolta suuremmat kuin Taipalsaarella.- Meillä on liian vähän ongelmia, joita tasoitetaan valtionosuuksilla. Niihin liittyvä matematiikka lyö korville lapsiperhekuntaa.Taipalsaaren on kaivettava palveluihin rahat omasta pussista useammin kuin kuntien, joilla on esimerkiksi vanhuspalveluita runsaammin.Tilinpäätöksen lukuja:Alijäämä 651 263 euroa. Omavaraisuusaste 51,43 prosenttia.Investoinnit olivat maltillisia. Investointivaraus oli 1,3 miljoonaa euroa, mutta investointeihin kului vain 631 000 euroa.Investointi- ja rakentamiskohteita:Maa-alueiden hankinta 200 000 euroa.Pääkirjaston lopputyöt 210 000 euroa.Kiinteistöjen korjaukset 100 000 euroa.Saimaanharju-Kirkonkylä-yhdyslinja 190 000 euroa.Kirkonkylän kaukolämpöverkoston laajentaminen 110 000 euroa.