Categories
Artikkelit

Hallinto-oikeus tiukensi Ylämaan räjäytyshitsauslupaa

Otto Ponto Kompressoreita valmistavan Cardo Production Finlandin räjäytyshitsaukset saavat jatkua Ylämaalla hieman kiristynein ehdoin. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi lähialueen asukkaiden ympäristöluvasta tekemän valituksen viime viikolla.Räjäytyshitsauksen aiheuttama melu on terävä, voimakas ja säikäyttää asukkaita. Hallinto-oikeuden mielestä melu häiritsee lähiasukkaita merkittävästi, mutta räjäytysten vähäisen määrän takia hallinto-oikeus päätti, että ympäristölupa voidaan myöntää.Hallinto-oikeuden mukaan räjäytyshitsauksia tekevä Cardo Production on onnistunut osittain vaimentamaan räjäytyksistä aiheutuvaa meteliä.Ympäristökeskuksen alunperin vuonna 2009 myöntämästä luvasta hallinto-oikeus muutti kolmea lupamääräystä.Nyt lähialueen loma-asuntojen pihoille kantautuvan metelin pitää olla raja-arvon alle ympärivuotisesti, kun aiemmin raja-arvo oli voimassa vain kesäkuukausina.Räjäytyslaitoksen pitää myös merkitä varoalue, jonka sisäpuolella olijoille räjäytykset voivat aiheuttaa kuulovaurioita. Varoalue ulottuu yrityksen tontin ulkopuolelle, joten merkinnöistä pitää sopia maanomistajien kanssa.Asukkaat vaativat, ettei ympäristöluvalla saa rajoittaa liikkumista vaara-alueella.Ympäristölupaa tarkastetaan vuoden 2014 syksyllä. Siihen mennessä räjäytyshitsaajien pitää selvittää melua ja tärinää ympäristössä vähentäviä rakenteellisia keinoja.Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen tammikuun 20. päivään asti. Etelä-Saimaa ei keskiviikkona tavoittanut ympäristöluvasta valittaneiden edustajaa Raimo Mäki-Paakkasta, joka oli lomamatkalla ulkomailla.Ylämaan räjäytyshitsauksen lupaKaakkois-Suomen ympäristökeskus myönsi räjäytys-hitsaukseen tarvittavan ympäristöluvan silloiselle High Speed Tech Oy:lle vuonna 2009. Nykyisin yritys toimii Cardo Production Finlandin nimellä.Räjäytyslaitoksen lähialueen asukkaat valittivat ympäristöluvasta.Valittajat vaativat tiukempia rajoja melulle ja luvan voimassaoloajalle. Lisäksi he vaativat internet-tietopankkia ja melusuojausten mallintamista.