Categories
Artikkelit

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi lisäsäästöt

MINNA MÄKINEN IMATRA. Imatran sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi tiistai-illan kokouksessaan tällä hetkellä noin 450 000 euron suuruiset lisäsäästöt ensi vuoden talousarvioon. Kaupunginjohtajan miljoonan euron velvoitetta ei enää yritetty täyttää.– Miljoonaa ei kurottu kiinni, mutta yritys oli kuitenkin hyvä. Peruspalvelut on turvattava, toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tuula Sutela (sd.). LAUTAKUNTA odottaa vielä lisäselvityksiä esimerkiksi päivystyksen uudelleenjärjestelyistä.– Niiden vaikutukset toimintaan pitää selvittää, sillä emme halua ojasta allikkoon. Jos peruspalvelut eivät ole kunnossa, kasvavat erikoissairaanhoidon menot, muistuttaa Sutela.600 000 euron säästöihin pääseminen edellyttää joustavan työajan käyttöönottoa, mistä kaupunki käynnistää neuvottelut näillä näkymin viikolla 48.– Sen asian ratkaisu ei ole lautakunnan käsissä. NYT lukkoon lyötyjen lisäsäästöjen ja jo aiemmin etsittyjen säästöjen toteutuminen karsii sosiaali- ja terveystoimen menoja yhteensä noin kaksi miljoonaa. Alkuperäinen tavoite oli kolme miljoonaa.Suurin osa säästöistä tulee henkilöstökuluista. Ensi vuonna jätetään täyttämättä 16 avoimeksi jäävää vakanssia. Siitä ja palkkojen jäädytyksestä koituu noin 1,5 miljoonan euron säästö. SOSIAALI- ja terveystoimessa on koekäytetty kaupungin Kuntamaisema Oy:ltä hankkimaa mallia, jonka avulla toiminnan kustannukset saadaan helpommin läpinäkyviksi. Mallin avulla selvitellään, mikä toiminnot ovat kalliita ja mitä niiden kustannusten laskemiseksi voidaan tehdä. Mallia on hyödynnetty jo esimerkiksi tehostetun kotihoidon järjestelyissä.– Seuraavaksi malli otetaan käyttöön sivistystoimessa, kertoo sosiaali- ja terveystoimen talousjohtaja Lea Markkanen.Mallin vertailukaupunkina on erittäin kustannustehokkaaksi todettu Raisio.

Categories
Artikkelit

Kahilanniemen kampuksen tilat täyttyvät osittain

Kahilanniemen kampus täytetään osittain Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toiminnoilla. Sen lisäksi Kahilanniemen kampukselle siirtyvät Saimaan talous ja tieto Oy (Saita Oy) sekä kaupungin ja sosiaali- ja terveyspiirin yhteinen työterveyshuolto-os


Categories
Artikkelit

Kuukkelimetsistä eduskuntakysely

PARIKKALA. Kansanedustaja Pentti Tiusanen (vas.) on tehnyt ympäristöministerille kirjallisen kysymyksen Parikkalan kuukkelimetsien suojelusta. Tiusanen tiedustelee, voisiko Metsähallitus esimerkiksi sopia UPM-Metsän kanssa maanvaihdoista, joilla kuukkelireviirinä oleva yhtiön metsä siirtyisi Metsähallitukselle, ja yhtiö saisi tilalle metsää muualta.Parikkala on eteläisen Suomen viimeisiä kuukkelin pesimisalueita. Lintu tarvitsee menestyäkseen vähintään sadan hehtaarin suhteellisen yhtenäisen peitteisen alueen.Parikkalan kuukkelimetsät omistavan UPM:n ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta ei ollut tarkemmin tutustunut Tiusasen aloitteeseen. Hän piti marssijärjestyksenä kuitenkin sitä, että ympäristöministeriö sopisi ensin UPM:n kanssa tuhansista hehtaareista Natura-ohjelmaan liitetyistä alueista, jotka on lailla suojeltu. Yhtiö on esittänyt Parikkalan kuukkelimetsille pitkäjänteistä hoito-ohjelmaa, joka ottaisi huomioon kuukkelin elinolot.